Aktualności

2019-10-06

Obowiązkowy split payment od listopada 2019

Prezydent RP podpisał 29 sierpnia 2019 r. ustawę wprowadzającą zmiany VAT w zakresie obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności. Jest to konsekwencja decyzji derogacyjnej wydanej w lutym 2019 r. przez Radę Unii Europejskiej, na podstawie której Polska uzyskała możliwość wprowadzenia obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności. Zmiany dotyczą wyłącznie transakcji dokonywanych pomiędzy podatnikami, które podlegają opodatkowaniu VAT w Polsce, udokumentowanych fakturą, w której kwota należności ogółem brutto przekracza 15 000 zł. Mechanizmem podzielonej płatności objęte zostaną wybrane towary oraz usługi. Wprowadzony zostanie obowiązek umieszczenia na fakturze informacji  o stosowaniu obligatoryjnego mechanizmu podzielonej płatności. Zmiany dopuszczają zbiorcze płatności, czyli za kilka faktur w ramach jednego przelewu. Ponadto, środki z konta VAT będzie można wykorzystać do regulacji innych zobowiązań podatkowych (PIT, CIT, akcyza, cło) oraz składek ZUS.