Aktualności

2020-03-26

Odroczony termin dla CIT-8

Nowy projekt rozporządzenia w sprawie przedłużenia terminu złożenia CIT-8

26 marca 2020 r. opublikowano zmodyfikowany projekt rozporządzenia wydłużającego termin na złożenie rocznego zeznania podatkowego (CIT-8) i wpłaty należnego podatku CIT. Ustawowy termin na rozliczenie CIT-8 mija 31 marca 2020 r. dla podatników, których rok obrotowy jest zbieżny z rokiem kalendarzowym. Dla większości podatników termin ten został przesunięty na 31 maja 2020 r.

 

Projekt rozporządzenia przewiduje wydłużenie terminu na złożenie zeznania podatkowego CIT do 31 lipca 2020 r. dla podatników osiągających wyłącznie dochody wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy o CIT, np. szpitali, placówek oświatowych, a także dla organizacji pozarządowych, dla których przychody z działalności pożytku publicznego stanowią co najmniej 80% wszystkich przychodów.

 

Wydłużenie terminu jest zgodne z postulatami przedsiębiorców, którzy w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 mają problemy z realizacją obowiązków podatkowych w terminie przewidzianym ustawą.

 

Należy zwrócić uwagę, że wydłużenie terminów dotyczy podatników, których rok podatkowy rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2018 r. i zakończy się przed dniem 1 kwietnia 2020 r.

 

Zgodnie z uwagami RCL, w projekcie rozporządzenia należałoby zmodyfikować datę graniczną roku podatkowego, którego dotyczy rozporządzenie, gdyż dla podatników kończących rok podatkowy 31 marca 2020 r. ustawowy termin na złożenie CIT-8 przypada 30 czerwca 2020 r., zatem rozporządzenie efektywnie skraca termin na złożenie deklaracji w takich przypadkach.

Podobnie, w obecnym brzmieniu przepisów, przedłużenie terminu złożenia CIT-8 nie obejmie podatników, którzy po raz pierwszy rozpoczęli działalność w drugiej połowie 2018 roku    i wybrali rok podatkowy pokrywający się z rokiem kalendarzowym. Kolejną grupą podatników nie objętych rozporządzeniem są podatnicy, którzy w 2018 r. zmienili rok podatkowy na kalendarzowy. Dla tych podatników, aktualny pozostaje termin 31 marca 2020 r. 

 

Link do projektu rozporządzenia: https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//502/12331660/12672327/12672328/dokument442896.pdf

 

Autor: Paulina Karniej-Kmita