Aktualności

2019-10-06

Program o współdziałaniu

20 sierpnia 2019 przyjęty został projekt ustawy o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych. Obejmuje on poza zmianami w zakresie MAP i APA,  wprowadzenie nowego narzędzia pozwalającego na długookresową współpracę z administracją podatkową (KAS). Podatnicy mieliby możliwość zawierania z KAS tzw. „umowy o współdziałanie”. Projekt zakłada, że w zamian za stały nadzór organów podatkowych, podatnik powinien zyskać pewność co do prawidłowości swoich rozliczeń podatkowych oraz inne benefity w  kwestiach podatkowych. Umowa ta znana w innych jurysdykcjach jako horyzontalny monitoring zakłada, że KAS będzie prowadziła zindywidualizowaną obsługę dopasowaną do danego podatnika oraz dostosuje swój poziom nadzoru i monitoringu nad podatnikiem do wdrożonych przez niego środków nadzoru nad wewnętrznymi procesami, w tym nadzoru nad kwestiami podatkowymi.