Aktualności

2019-10-06

Projekt nowelizacji przepisów o MDR

23 sierpnia 2019 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt ustawy zawierający zmiany w zakresie raportowania schematów podatkowych. Projektowana ustawa stanowi uzupełnienie obowiązujących od 1 stycznia 2019 r. przepisów w zakresie raportowania schematów podatkowych, stanowiących implementację dyrektywy MDR. Nowelizacja nakłada na Szefa Krajowej Administracji Skarbowej obowiązek przekazania informacji o transgranicznych schematach podatkowych organom podatkowym państw członkowskich, jak również Komisji Europejskiej. Ustawa zawiera przepisy regulujące zakres, sposób i termin przekazania takich informacji.

Projekt przewiduje również zmianę w zakresie retrospektywnego przekazywania informacji o transgranicznych schematach podatkowych. Obecnie do retrospektywnego raportowania zobowiązani są promotor lub korzystający. Nowelizacja przewiduje objęcie tym obowiązkiem również wspomagającego. Będzie to dotyczyło tych schematów podatkowych o charakterze transgranicznym, które dotychczas nie zostały zaraportowane przez promotorów lub korzystających.