Aktualności

2020-02-16

Projekt zmian przepisów dotyczących MDR

Na stronie Sejmu RP opublikowano nowy projekt ustawy z dnia 5 lutego 2020 r. (druk nr 208), który przewiduje zmiany w zakresie obowiązujących przepisów dotyczących raportowania schematów podatkowych (MDR).

Zgodnie z uzasadnieniem do projektu ustawy, celem zmiany przepisów jest dostosowanie polskich regulacji MDR do wymogów UE w zakresie wymiany informacji pomiędzy państwami członkowskimi UE oraz doprecyzowanie obowiązujących przepisów w zakresie informacji o schematach podatkowych.

Najbardziej kontrowersyjnym elementem ustawy jest planowany zakres retrospektywnego obowiązku raportowania MDR. Projekt ustawy nakłada obowiązek raportowania transgranicznych schematów podatkowych, w których pierwszej czynności związanej z wdrażaniem dokonano w okresie od 26 czerwca 2018 r. do 31 marca 2020 r. Obowiązek ten dotyczy promotorów, korzystających i wspomagających (w terminie odpowiednio do 31 maja 2020 r., 30 lipca 2020 r. oraz 31 sierpnia 2020 r.).  Zgłoszenie schematu będzie następowało w oparciu o nowy wzór informacji MDR, który ma obowiązywać od 1 kwietnia 2020 r.

W praktyce zmiany te oznaczają konieczność ponownego zgłoszenia schematu podatkowego transgranicznego w przypadkach, gdy taki schemat został już zaraportowany zgodnie z aktualnie obowiązującymi regulacjami MDR. Według projektu ustawy, numery schematów podatkowych (NSP) nadane do momentu wejścia w życie ustawy, zostaną unieważnione z mocy prawa.

Planowany termin wejścia w życie ustawy to 1 kwietnia 2020 r.

Autor: Paulina Karniej-Kmita