Aktualności

2020-05-18

Przesunięcie terminu Forum Cen Transferowych (FCT)

Ministerstwo Finansów, w komunikacie wydanym 8 maja 2020 roku, poinformowało o przesunięciu terminu X Forum Cen Transferowych. Zgodnie z informacją MF, wpływ na podjętą decyzję ma sytuacja epidemiczna w kraju. O nowej dacie FCT, Ministerstwo poinformuje w późniejszym terminie. 

Grupy robocze prowadzą prace

Jednocześnie trwają prace większości grup roboczych przy FCT. Ich efekty zostaną przedstawione w najbliższym możliwym terminie - w formule, która będzie uwzględniać ograniczenia związane z COVID-19.

Czym jest FCT?

Forum Cen Transferowych jest zespołem opiniodawczo-doradczym przy Ministrze Finansów, powołanym na podstawie zarządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie utworzenia Forum Cen Transferowych.

Forum stanowi platformę współpracy i wymiany poglądów pomiędzy administracją podatkową a podatnikami w zakresie cen transferowych, w szczególności przygotowując:

• rekomendacje,

• opinie,

• analizy,

• wnioski oraz

• propozycje dotyczące uproszczenia i uszczelnienia funkcjonowania systemu podatkowego w zakresie cen transferowych.

Posiedzenia Forum odbywają się przynajmniej raz na kwartał. Rekomendacje przyjęte przez FCT nie są wiążące dla Ministra Finansów. Zgodnie z procedurą FCT, wypracowane rekomendacje prze Forum są poddawane procesowi konsultacji podatkowych i mogą być wykorzystane przez MF w związku z prowadzonymi pracami m.in. w zakresie wydania objaśnień przepisów prawa podatkowego, interpretacji ogólnych lub w ramach prac legislacyjnych.

Informacja o przesunięciu terminu FCT: https://www.gov.pl/web/finanse/przesuniecie-terminu-x-forum-cen-transferowych 

Michał Szeląg, PwC