Aktualności

2020-04-06

Wzory TP-R

25 marca 2020 r. na stronie internetowej podatki.gov.pl pojawiła się informacja o opublikowaniu aktualnie obowiązujących wzorów dokumentów informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (TPR-P) i od osób prawnych (TPR-C). 


Zgodnie z informacjami urzędników fiskusa, wprowadzone zmiany dotyczyły w szczególności: 

  • dodania pola tekstowego (3500 znaków), umożliwiającego (fakultatywnie) przekazanie dodatkowych wyjaśnień przez podmiot składający informację;
  • umożliwienia wykazania korekty cen transferowych, niezależnie od typu (kodu) transakcji kontrolowanej;
  • wyodrębnienia w przypadku podatników zawierających wyłącznie transakcje zwolnione z obowiązku dokumentacyjnego – transakcji pożyczkowych, korzystających z uproszczenia typu safe harbour.

Zgodnie z przekazanymi informacjami, pozostałe zmiany mają charakter informatyczny. 

Korzystanie ze zmienionych wzorów możliwe jest od 30 marca 2020 r. Formularze w formie elektronicznej powinny pojawić się na początku kwietnia 2020 r. 

Ponadto obecnie trwają również prace nad zmianami do formularzy TP-R, które mają wejść w życie 1 stycznia 2021 r.

Michał Szeląg, PwC