Indeksy CASP

2019-10-02

Dynamika dochodów z tytułu VAT i akcyzy w Polsce

Zarówno VAT jak i podatek akcyzowy obciążają wydatki na dobra konsumpcyjne (akcyza głównie paliwo, alkohol i wyroby tytoniowe). Z tego powodu, przez wiele lat dynamika dochodów z tytułu obu podatków była bardzo zbliżona.
Wzrost dochodów z tytułu VAT w latach 2017 i 2018 był jednak znacznie większy niż wzrost dochodów z akcyzy. 
Tymczasem można było oczekiwać, że wiele rozwiązań prawnych mających na celu zmniejszenie luki VAT uszczelni także pobór akcyzy – zwłaszcza, że rynki paliw czy alkoholu należą do szczególnie narażonych na różnego rodzaju oszustwa, a przez to do szczególnie monitorowanych przez KAS.