Indeksy CASP

2019-10-02

Ustalenia kontroli skarbowej (mld zł)

Kontrole celno-skarbowe są realizowane przez urzędy celno-skarbowe (przed reformą KAS [link: http://www.kis.gov.pl/documents/6609173/6751991/broszura+KAS.pdf] urzędy skarbowe) i mają za zadanie walkę z najpoważniejszymi zagrożeniami, takimi jak wyłudzenia VAT czy walka ze zorganizowanymi grupami przestępczymi. Efekty działania kontroli ilustruje wartość ustaleń: dobrowolnych korekt deklaracji, dokonywanych przez samych podatników oraz decyzji wymiarowych.
W przypadku wydania decyzji wymiarowej, podatnik może uiścić należny podatek, bądź kwestionować decyzję, odwołując się do drugiej instancji w postępowaniu podatkowym (a następnie składając skargę do sądu administracyjnego).
Istnieje także możliwość, że podatnik nie poweźmie żadnych działań, gdyż np. nie prowadzi faktycznej działalności (jest słupem).