Studia podyplomowe CASP

2020-04-14

Studia podyplomowe za półmetkiem

Za nami już spotkania z 33 prelegentami spośród ponad 50 zaproszonych do udziału w podyplomowych studiach - podatki w krajowym i międzynarodowym obrocie gospodarczym .

W ramach podyplomowych studiów - podatki w krajowym i międzynarodowym obrocie gospodarczym odbyło się już siedem z dwunastu zaplanowanych zjazdów. Zjazdy te były doskonałą okazją do wysłuchania i dyskusji z 33 znakomitymi prelegentami na różne tematy podatkowe. 

Honorowy Patronat studiów objęła Krajowa Izba Doradców Podatkowych Oddział Mazowiecki.

Wśród zaproszonych wykładowców gościliśmy dotychczas  sześciu sędziów NSA. Spotkania poprowadzone przez naszych prelegentów dotyczyły:

- ekonomicznej analizy prawa podatkowego,

- opinii zabezpieczających – wady i zalety dla przedsiębiorców,

- postępowań egzekucyjnych w administracji z perspektywy
podmiotów krajowych i zagranicznych,

- podatku VAT – analiza komparatystyczna (opodatkowanie VAT samorządu terytorialnego),

- podatku od nieruchomości i PCC – kontrowersje podatkowe w kontekście optymalizacji,

- opodatkowania krajowych i międzynarodowych grup
kapitałowych (podatkowa grupa kapitałowa – podatnik jednego podatku),


- konstrukcji podatku PIT na tle krajowych i unijnych regulacji
(przedsiębiorstwo w spadku), 

Partnerami merytorycznymi studiów, zarówno w zakresie wykładów jak i wsparcia merytorycznego są członkowie Klubu Partnerów SGH: Deloitte, EY, PwC, KPMG, TPA. Spotkania poprowadziło 13 partnerów reprezentujących poszczególne praktyki w Deloitte, EY, PwC, KPMG, TPA i dotyczyły one: 

- aktualnych problemów stosowania podatkowych umów międzynarodowych, 

- kwestii podatkowych dotyczących różnych form wynagradzania na współczesnym rynku pracy oraz międzynarodowego opodatkowania wynagrodzenia za pracę,

- nieodpłatnych świadczeń,

- kontrowersji wokół podatku u źródła,

- podatkowych i ekonomicznych aspektów finansowania transakcji,

- aspektów podatkowych przekształceń, fuzji i połączeń,

- cen transferowych, w tym ich znaczenia dla grup międzynarodowych i organów podatkowych, praktycznych aspektów stosowania metod, w szczególności metody podziału zysku oraz dokonywania korekty cen transferowych,

- podatku VAT i jego analizy komparatystycznej (w tym należytej staranności oraz zasad ochrony uzasadnionych oczekiwań),

- wybranych zagadnień praktycznych w zakresie MDR jako wyzwania dla doradców, rynku i MF,

- konstrukcji podatku CIT na tle krajowych i unijnych regulacji (w tym aspektów dotyczących ulgi i dotacji). 

Dziękujemy jednocześnie naszym partnerom merytorycznym Deloitte, EY, PwC, KPMG, TPA za sponsorowanie lunch'y oraz szczególnej nagrody dla Słuchacza, który napisze najciekawszą pracę dyplomową z zakresu podatków. 

Szczegóły dotyczące nagrody będą ujawnione już wkrótce!

W pierwszej połowie studiów, gościliśmy również znakomite grono reprezentujące środowisko akademickie.Wśród poruszonych tematów znalazły się:

- wykładnia i źródła prawa krajowego, unijnego i
międzynarodowego, 

- teoria podatków – aspekty krajowe, unijne i międzynarodowe,

- unijne i międzynarodowe prawo podatkowe – zagadnienia ogólne (Unijne prawo podatkowe – aspekty wybrane),

- aspekty opodatkowania spółek osobowych w Polsce i w
wybranych państwach UE,

- ekonomiczne aspekty podatkowe,

- wybrane aspekty opodatkowania osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – ujęcie komparatystyczne,

- wpływ nowych narzędzi uszczelniania systemu VAT na
orzeczniczą doktrynę dobrej wiary,

- międzynarodowe planowanie podatkowe

- wiążące informacje stawkowe - nowa instytucja w podatku VAT. 

Całość dopełnili przedstawiciele Ministerstwa Finansów, którzy przedstawili poglądy w zakresie:

- opodatkowania technologii blockchain, wyzwania podatkowe dla nowych technologii cyfrowych,

- analityka podatkowa (analiza ryzyka podatkowego i eksploracja danych podatkowych). 

Dziękujemy wszystkim dotychczasowym prelegentom za poprowadzenie znakomitych dyskusji podatkowych oraz uczestnikom za aktywny udział w spotkaniach.