Wymagania rekrutacyjne


Rekrutacja kandydatów na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie rezerwacji miejsc poprzez rejestrację w Informatycznym Systemie Studiów Podyplomowych SGH (ISSP).

Czas realizacji:
studia dwusemestralne
egzamin kończący.

Data rozpoczęcia rekrutacji – termin zapisów na studia - 10 lipca 2019 r.

Edycja 1 zostanie uruchomiona w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2020, pierwsze uroczyste zajęcia rozpoczną się  26 października 2019.

Liczba miejsc ograniczona (40 miejsc). Decyduje kolejność przyjmowanych zgłoszeń spełniających wymagania.
CZESNE
Opłata za całość studiów wynosi 6.800 zł. 
Czesne obejmuje koszt materiałów dydaktycznych i wydania świadectwa ukończenia studiów.

WARUNKI UKOŃCZENIA 
Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest:
napisanie pracy dyplomowej i przyjęcie jej przez promotora;
zdanie egzaminu końcowego (obrona pracy dyplomowej) obejmujący zakres merytoryczny studiów podyplomowych i tematykę pracy dyplomowej; Egzamin odbywa się po zakończeniu zajęć na studiach (planowany termin – koniec czerwca).

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych SGH według wzoru Ministerstwa Edukacji Narodowej.


Sekretariat Podyplomowych Studiów–Podatki w krajowym i międzynarodowym obrocie gospodarczym
Instytut Prawa
ul. Wiśniowa 41
budynek W, pokoje 34 i 65
02-520 Warszawa
tel. 22 564 91 80
 

Więcej informacji