Konferencje i seminaria

II Konferencja CASP SGH 2019

Konferencja naukowa pt. "Uszczelnianie systemu podatkowego w Polsce" (SGH, 23 październik 2019 r.)

23 października 2019 r. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie odbyła się konferencja panelowa CASP pt. "USZCZELNIANIE SYSTEMU PODATKOWEGO W POLSCE".

Patronat honorowy nad konferencją objęła Komisja Europejska. 


Wykład inauguracyjny wygłosił prof. dr hab. Marek Zirk-Sadowski, Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie, natomiast wprowadzenie do konferencji poprowadził Ambasador dr Marek Prawda, Dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. 

W ramach konferencji odbyły się dwa panele tematyczne: uszczelnienie luki CIT oraz uszczelnienie luki VAT.

Przed rozpoczęciem części merytorycznej zostały zaprezentowane główne tezy Raportu CASP pt. "Struktury wpływów budżetowych z podatku CIT w Polsce w latach 2014-2018 w kontekście uszczelniania systemu podatkowego" opracowanego w ramach Centrum Analiz i Studiów Podatkowych SGH. Raport dostępny jest na stronach CASP w zakładce Raport CASP SGH 2019

W panelu dotyczącym podatku CIT moderowanym przez dr hab. prof. SGH Dominika J. Gajewskiego, udział wzięli następujący goście: Jan Rudowski - Prezes Izby Finansowej Naczelnego Sądu Administracyjnego, Maciej Żukowski - Dyrektor Departamentu Podatków Dochodowych, prof. dr hab. Hanna Litwińczuk - Uniwersytet Warszawski, Paweł Trojanek - Przewodniczący Zarządu Krajowej Izby Doradztwa Podatkowego O/Mazowiecki, prof. dr hab. Leonard Etel - UwB, Przewodniczący Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego, dr hab. Adam Zalasiński – Komisja Europejska.

Natomiast, panel dotyczący VAT moderowany był przez prof. dr hab. Artur Nowak-Far (SGH). Udział w nim wzięli zaproszeni goście: Wojciech Śliż - Dyrektor Departamentu VAT w MF, dr hab. prof. UW Sebastian Skuza – WZ UW, prof. dr hab. Jadwiga Glumińska-Pawlic – UŚ, Rada ds. Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania, dr hab. prof. SGH Andrzej Rzońca - SGH, dr hab. prof. SGH Aleksander Werner.

Wśród poruszanych kwestii podkreślano, że uszczelnienie systemu podatkowego jest niezwykle istotnym zagadnieniem zarówno na gruncie krajowym, jak i międzynarodowym. Analizowana problematyka jest zjawiskiem złożonym i wielopłaszczyznowym. Jest ona przedmiotem zainteresowania nie tylko organów podatkowych, ale i naukowców, praktyków, jak również przedstawicieli sądownictwa administracyjnego. Dotychczasowe postępy w zakresie uszczelnienia luk podatkowych można oceniać różnie - inaczej z perspektywy podatku VAT, a inaczej z perspektywy podatku CIT. Niewątpliwie problematyka uszczelnienia systemu podatkowego jest wciąż ważna i aktualna. Istnieje wiele obszarów, które są wciąż wyzwaniem zarówno dla krajowej administracji podatkowej, ale i dla Komisji Europejskiej. 

Konferencja naukowa cieszyła się dużym zainteresowaniem oraz żywą dyskusją zarówno w trakcie paneli, jak i w kuluarach. 

 

PATRONAT HONOROWY

 

European commission

PATRONATY INSTYTUCJONALNE

MNiSW

PATRONATY MEDIALNE

Rzeczpospolitatok-fmMonitor podatkowytax pressKazusMonitor prawa celnego i podatkowegoPrzegląd podatkowyPrawo plWolters kluweranalizy i studia CASP