Aktualności

2023-08-01

BEPS 2.0 kolejna odsłona

Aktualizacja prac OECD nad projektem BEPS 2.0

Paulina Karniej-Kmita

12 lipca 2023 r. został opublikowany tekst dokumentu „Outcome Statement on the Two-Pillar Solution to Address the Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy”, w którym 138 członków OECD/G20 BEPS Inclusive Framework podsumowało kolejny okres pracy nad projektem BEPS 2.0. Istotna część przyjętych uzgodnień dotyczy Filar I, którego celem jest wdrożenie rozwiązania jako odpowiedzi na wyzwania podatkowe wynikające z cyfryzującej się gospodarki światowej, które ma zapewnić bardziej sprawiedliwy podział zysków i praw podatkowych między jurysdykcjami w odniesieniu do największych na świecie przedsiębiorstw wielonarodowych (multinational enterprises). 

Outcome Statement, uzgodniony na 15. spotkaniu OECD/G20 BEPS Inclusive Framework, podsumowuje efekty 20 miesięcy intensywnych negocjacji technicznych prowadzonych przez delegatów państw członkowskich w celu wdrożenia dwufilarowego rozwiązania. 

W uzgodnionym pakiecie znajdują się rozwiązania dotyczące Filar I:

- tekst Wielostronnej Konwencji (Multilateral Convention (MLC)), która ma na celu umożliwić jurysdykcjom realokację części zysków rezydualnych przedsiębiorstw wielonarodowych (Kwota A Filaru I) i tym samym egzekwowanie krajowego prawa podatkowego do tych zysków. Tekst MLC zostanie opublikowany przez Inclusive Framework po rozstrzygnięciu kilku punktów spornych zasygnalizowanych przez niektóre jurysdykcje. Planowany termin podpisania MLC został określony na drugą połowę 2023 r.;

- wytyczne dot. uproszczonego stosowania zasady ceny rynkowej (arm’s length) do podstawowych działań marketingowych i dystrybucyjnych (Kwota B w ramach Filaru I) – które będą dodane do Wytycznych OECD ws cen transferowych - do finalizacji prac nad projektem dotyczącym kwoty B potrzebny jest jeszcze wkład od zainteresowanych stron na temat niektórych aspektów;

Dodatkowo, w zakresie Filaru II, przyjęto ramy wdrożenia reguły Subject-to-Tax Rule (STTR), której implementacja umożliwi krajom rozwijającym się odnowienie bilateralnych umów podatkowych między państwami w celu „wstecznego opodatkowania” niektórych dochodów wewnątrzgrupowych, jeżeli takie dochody nie będą podlegały minimalnemu opodatkowaniu w innej jurysdykcji;

Ponadto, w planach OECD jest przygotowanie kompleksowej agendy działania w celu wsparcia szybkiego i skoordynowanego wdrożenia dwufilarowego rozwiązania, w szczególności w krajach rozwijających się, we współpracy z regionalnymi i międzynarodowymi organizacjami.

 

Źródło:  https://www.oecd.org/tax/138-countries-and-jurisdictions-agree-historic-milestone-to-implement-global-tax-deal.htm