WYKŁADOWCY

Ponad 50 wykładowców prowadzących zajęcia w ramach Podyplomowych Studiów „Podatki w krajowym i międzynarodowym obrocie gospodarczym”, m.in.:

dr Stefan Babiarz (sędzia NSA)
Jacek Bajger (partner KPMG)
Adam Bącal (sędzia NSA)
Aneta Błażejewska Gaczyńska (partner EY)
Jacek Brolik (sędzia NSA)
dr Marcin Chomiuk (partner PwC)
dr Arkadiusz Cudak (sędzia NSA)
prof. dr hab. Wiesław Czyżowicz (SGH)
Małgorzata Dankowska (partner TPA)
Bogusław Dauter (sędzia NSA)
dr hab. prof. UwB Rafał Dowgier (Uniwersytet w Białymstoku)
prof. dr hab. Leonard Etel (Uniwersytet w Białymstoku)
dr hab. prof. SGH Dominik J. Gajewski
Iwona Georgijew (partner Deloitte)
Marek Gizicki (partner Deloitte)
prof. dr hab. Jadwiga Glumińska-Pawlic (Uniwersytet Śląski)
Michał Goj (partner EY)
dr hab. prof. SGH Feliks Grądalski
dr Tomasz Grzybowski (SGH)
dr hab. prof. SGH Ewa Gwardzińska
dr Dorota Jakubowska (PwC)
dr hab. prof. SGH Marcin Jamroży
Łukasz Jeśkiewicz (partner EY)
dr Piotr Karwat (SGH, radca prawny)
Tomasz Kolanowski (sędzia NSA)
dr Sławomir Krempa (partner PwC)
prof. dr hab. Janusz Kudła (UW)
dr  Monika Laskowska (partner PwC)
dr Filip Majdowski (z-ca Dyrektora, MF)
Andrzej Marczak (partner KPMG)
Aleksandra Nowacka-Wrzesińska (sędzia NSA)
Robert Nowak (partner Deloitte)
prof. dr hab. Artur Nowak-Far (SGH)
prof. dr hab. Irena Olchowicz (SGH)
Dorota Pokrop (partner EY)
dr Beata Rogowska-Rajda (UW)
dr Wojciech Sztuba (partner TPA)
Joanna Świerzyńska (partner Deloitte)
Jan Tokarski (partner PwC)
Jan Wasilewski (partner associate Deloitte)
dr hab. prof. SGH Aleksander Werner (radca prawny)
Roman Wiatrowski (sędzia NSA)
dr Krzysztof Winiarski (sędzia NSA)
dr hab. prof. UŁ Bartosz Wojciechowski (sędzia NSA)
Kiejstut Żagun (dyrektor KPMG)

PROGRAM STUDIÓW

Program studiów obejmuje 204 godziny.
 
Teoria podatków – aspekty krajowe, unijne i międzynarodowe (4 godz.)
Wykładnia i źródła prawa krajowego, unijnego i międzynarodowego (4 godz.)
Zobowiązania podatkowe – analiza komparatystyczna (m.in. opinie zabezpieczające) ( 8 godz.)
Konstrukcja podatku PIT na tle krajowych i unijnych regulacji (m.in. opodatkowanie wynagrodzenia za pracę-aspekty międzynarodowe) (10 godz.)
Konstrukcja podatku CIT na tle krajowych i unijnych regulacji (m.in. MDR,CFC) (10 godz.)
Podatek VAT – analiza komparatystyczna (12 godz.)
Unijne prawo podatkowe (4 godz.)
Międzynarodowe prawo podatkowe (4 godz.)
Ekonomiczne aspekty podatkowe (4 godz.)
Zarządzanie ryzykiem podatkowym w ujęciu krajowym i międzynarodowym (4 godz.)
Wybrane aspekty opodatkowania osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – ujęcie komparatystyczne (4 godz.)
Aspekty opodatkowania spółek osobowych w Polsce i w wybranych państwach UE ( 4 godz.)
Spółka z o.o. i spółka akcyjna (europejska spółka akcyjna) – wybrane aspekty podatkowe w ujęciu krajowym i międzynarodowym (16 godz.)
Podatki dochodowe – aktualna analiza krajowego orzecznictwa ( 8 godz.)
VAT i akcyza - aktualna analiza krajowego orzecznictwa w świetle orzecznictwa TSUE (8 godz.)
Międzynarodowe planowanie podatkowe (m.in. BEPS, klauzule: GAAR, SAAR, PPT) (4 godz.)
Opodatkowanie krajowych i międzynarodowych grup kapitałowych (4 godz.)
Przekształcenia i fuzje – aspekty podatkowe w ujęciu krajowym, unijnym i międzynarodowym (4 godz.)
Ceny transferowe (8 godz.)
Rynki kapitałowe – wybrane aspekty podatkowe (m.in. opodatkowanie blockchain, inteligentne kontrakty, nowe technologie cyfrowe, tax exit) (8 godz.)
Unikanie i uchylanie się od opodatkowania (m.in. raje podatkowe, klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania) (4 godz.)
Opodatkowanie instrumentów finansowych (hybrydowych) wykorzystywanych w obrocie transgranicznym (6 godz.)
Analityka podatkowa (4 godz.)
Rachunkowość podatkowa – aspekty krajowe na tle regulacji międzynarodowych (8 godz.)
Kontrola podatkowa (postępowanie podatkowe/odwoławcze) – analiza komparatystyczna (8 godz.)
Postępowanie karno skarbowe z perspektywy podmiotów krajowych i zagranicznych (4 godz.)
Postępowanie egzekucyjne w administracji z perspektywy podmiotów krajowych i zagranicznych (4 godz.)
Ordynacja podatkowa – analiza komparatystyczna (8 godz.)
Postępowanie sądowo administracyjne z perspektywy krajowych i zagranicznych podmiotów gospodarczych (8 godz.)
Prawo celne w ujęciu krajowym, unijnymi międzynarodowym (6 godz.)
Podatek od nieruchomości, PCC i podatki sektorowe – kontrowersje podatkowe w kontekście optymalizacji (4 godz.)
Seminarium dyplomowe (4 godz.)
 
Seminarium dyplomowe. W ramach seminarium poruszane są problemy podejmowane na wykładach oraz inspirowane doświadczeniem studentów i wykładowców. Dyskutowane aspekty i analizowane zagadnienia stanowią inspirację dla tematyki prac dyplomowych. Seminarium prowadzone jest przez wykładowców SGH w małych grupach 10 osobowych. W programie przewidziano na seminarium 4 godziny.    

Studia podyplomowe za półmetkiem

Za nami już spotkania z 33 prelegentami spośród ponad 50 zaproszonych do udziału w podyplomowych studiach - podatki w krajowym i międzynarodowym obrocie gospodarczym .

W ramach podyplomowych studiów - podatki w krajowym i międzynarodowym obrocie gospodarczym odbyło się już siedem z dwunastu zaplanowanych zjazdów. Zjazdy te były doskonałą okazją do wysłuchania i dyskusji z 33 znakomitymi prelegentami na różne tematy podatkowe. 

Honorowy Patronat studiów objęła Krajowa Izba Doradców Podatkowych Oddział Mazowiecki.

Wśród zaproszonych wykładowców gościliśmy dotychczas  sześciu sędziów NSA. Spotkania poprowadzone przez naszych prelegentów dotyczyły:

- ekonomicznej analizy prawa podatkowego,

- opinii zabezpieczających – wady i zalety dla przedsiębiorców,

- postępowań egzekucyjnych w administracji z perspektywy
podmiotów krajowych i zagranicznych,

- podatku VAT – analiza komparatystyczna (opodatkowanie VAT samorządu terytorialnego),

- podatku od nieruchomości i PCC – kontrowersje podatkowe w kontekście optymalizacji,

- opodatkowania krajowych i międzynarodowych grup
kapitałowych (podatkowa grupa kapitałowa – podatnik jednego podatku),


- konstrukcji podatku PIT na tle krajowych i unijnych regulacji
(przedsiębiorstwo w spadku), 

Partnerami merytorycznymi studiów, zarówno w zakresie wykładów jak i wsparcia merytorycznego są członkowie Klubu Partnerów SGH: Deloitte, EY, PwC, KPMG, TPA. Spotkania poprowadziło 13 partnerów reprezentujących poszczególne praktyki w Deloitte, EY, PwC, KPMG, TPA i dotyczyły one: 

- aktualnych problemów stosowania podatkowych umów międzynarodowych, 

- kwestii podatkowych dotyczących różnych form wynagradzania na współczesnym rynku pracy oraz międzynarodowego opodatkowania wynagrodzenia za pracę,

- nieodpłatnych świadczeń,

- kontrowersji wokół podatku u źródła,

- podatkowych i ekonomicznych aspektów finansowania transakcji,

- aspektów podatkowych przekształceń, fuzji i połączeń,

- cen transferowych, w tym ich znaczenia dla grup międzynarodowych i organów podatkowych, praktycznych aspektów stosowania metod, w szczególności metody podziału zysku oraz dokonywania korekty cen transferowych,

- podatku VAT i jego analizy komparatystycznej (w tym należytej staranności oraz zasad ochrony uzasadnionych oczekiwań),

- wybranych zagadnień praktycznych w zakresie MDR jako wyzwania dla doradców, rynku i MF,

- konstrukcji podatku CIT na tle krajowych i unijnych regulacji (w tym aspektów dotyczących ulgi i dotacji). 

Dziękujemy jednocześnie naszym partnerom merytorycznym Deloitte, EY, PwC, KPMG, TPA za sponsorowanie lunch'y oraz szczególnej nagrody dla Słuchacza, który napisze najciekawszą pracę dyplomową z zakresu podatków. 

Szczegóły dotyczące nagrody będą ujawnione już wkrótce!

W pierwszej połowie studiów, gościliśmy również znakomite grono reprezentujące środowisko akademickie.Wśród poruszonych tematów znalazły się:

- wykładnia i źródła prawa krajowego, unijnego i
międzynarodowego, 

- teoria podatków – aspekty krajowe, unijne i międzynarodowe,

- unijne i międzynarodowe prawo podatkowe – zagadnienia ogólne (Unijne prawo podatkowe – aspekty wybrane),

- aspekty opodatkowania spółek osobowych w Polsce i w
wybranych państwach UE,

- ekonomiczne aspekty podatkowe,

- wybrane aspekty opodatkowania osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – ujęcie komparatystyczne,

- wpływ nowych narzędzi uszczelniania systemu VAT na
orzeczniczą doktrynę dobrej wiary,

- międzynarodowe planowanie podatkowe

- wiążące informacje stawkowe - nowa instytucja w podatku VAT. 

Całość dopełnili przedstawiciele Ministerstwa Finansów, którzy przedstawili poglądy w zakresie:

- opodatkowania technologii blockchain, wyzwania podatkowe dla nowych technologii cyfrowych,

- analityka podatkowa (analiza ryzyka podatkowego i eksploracja danych podatkowych). 

Dziękujemy wszystkim dotychczasowym prelegentom za poprowadzenie znakomitych dyskusji podatkowych oraz uczestnikom za aktywny udział w spotkaniach.