WYKŁADOWCY

Ponad 50 wykładowców prowadzących zajęcia w ramach II edycji Podyplomowych Studiów „Podatki w krajowym i międzynarodowym obrocie gospodarczym”, m.in.:

dr Stefan Babiarz (sędzia NSA)

Jacek Bajger (partner KPMG)

Adam Bącal (sędzia NSA)

Aneta Błażejewska Gaczyńska (partner EY)

Jacek Brolik (sędzia NSA)

dr Marcin Chomiuk (partner PwC)

dr Arkadiusz Cudak (sędzia NSA)

prof. dr hab. Wiesław Czyżowicz (SGH)

Małgorzata Dankowska (partner TPA)

Bogusław Dauter (sędzia NSA)

dr hab. prof. UwB Rafał Dowgier (Uniwersytet w Białymstoku)

dr Anna Dumas (sędzia NSA, UJ)

prof. dr hab. Leonard Etel (Uniwersytet w Białymstoku)

dr hab. prof. SGH Dominik J. Gajewski

Iwona Georgijew (partner Deloitte)

Marek Gizicki (partner Deloitte)

prof. dr hab. Jadwiga Glumińska-Pawlic (Uniwersytet Śląski)

Michał Goj (partner EY)

dr hab. prof. SGH Ewa Gwardzińska

dr Dorota Jakubowska (PwC)

dr hab. prof. SGH Marcin Jamroży

Łukasz Jeśkiewicz (partner EY)

dr Piotr Karwat (SGH, radca prawny)

Tomasz Kolanowski (sędzia NSA)

dr Sławomir Krempa (partner PwC)

dr Błażej Kuźniacki (z-ca Dyr. PwC, Uniwersytet w Amsterdamie) 

prof. dr hab. Janusz Kudła (UW)

dr  Monika Laskowska (CASP SGH)

dr Filip Majdowski (z-ca Dyrektora, MF)

Andrzej Marczak (partner KPMG)

prof. dr hab. Witold Modzelewski (UW)

Aleksandra Nowacka-Wrzesińska (sędzia NSA)

Robert Nowak (partner Deloitte)

prof. dr hab. Irena Olchowicz (SGH)

Dorota Pokrop (partner EY)

dr Beata Rogowska-Rajda (UW)

dr Wojciech Sztuba (partner TPA)

Joanna Świerzyńska (partner Deloitte)

Jan Tokarski (partner PwC)

Jan Wasilewski (partner associate Deloitte)

dr hab. prof. SGH Aleksander Werner (radca prawny)

Roman Wiatrowski (sędzia NSA)

dr Krzysztof Winiarski (sędzia NSA)

dr hab. prof. UŁ Bartosz Wojciechowski (sędzia NSA)

dr hab. Adam Zalasiński (Komisja Europejska)

Kiejstut Żagun (dyrektor KPMG)

PROGRAM STUDIÓW

Program studiów obejmuje 204 godziny.
 
Teoria podatków – aspekty krajowe, unijne i międzynarodowe (4 godz.)
Wykładnia i źródła prawa krajowego, unijnego i międzynarodowego (4 godz.)
Zobowiązania podatkowe – analiza komparatystyczna (m.in. opinie zabezpieczające) ( 8 godz.)
Konstrukcja podatku PIT na tle krajowych i unijnych regulacji (m.in. opodatkowanie wynagrodzenia za pracę-aspekty międzynarodowe) (10 godz.)
Konstrukcja podatku CIT na tle krajowych i unijnych regulacji (m.in. MDR,CFC) (10 godz.)
Podatek VAT – analiza komparatystyczna (12 godz.)
Unijne prawo podatkowe (4 godz.)
Międzynarodowe prawo podatkowe (4 godz.)
Ekonomiczne aspekty podatkowe (4 godz.)
Zarządzanie ryzykiem podatkowym w ujęciu krajowym i międzynarodowym (4 godz.)
Wybrane aspekty opodatkowania osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – ujęcie komparatystyczne (4 godz.)
Aspekty opodatkowania spółek osobowych w Polsce i w wybranych państwach UE ( 4 godz.)
Spółka z o.o. i spółka akcyjna (europejska spółka akcyjna) – wybrane aspekty podatkowe w ujęciu krajowym i międzynarodowym (16 godz.)
Podatki dochodowe – aktualna analiza krajowego orzecznictwa ( 8 godz.)
VAT i akcyza - aktualna analiza krajowego orzecznictwa w świetle orzecznictwa TSUE (8 godz.)
Międzynarodowe planowanie podatkowe (m.in. BEPS, klauzule: GAAR, SAAR, PPT) (4 godz.)
Opodatkowanie krajowych i międzynarodowych grup kapitałowych (4 godz.)
Przekształcenia i fuzje – aspekty podatkowe w ujęciu krajowym, unijnym i międzynarodowym (4 godz.)
Ceny transferowe (8 godz.)
Rynki kapitałowe – wybrane aspekty podatkowe (m.in. opodatkowanie blockchain, inteligentne kontrakty, nowe technologie cyfrowe, tax exit) (8 godz.)
Unikanie i uchylanie się od opodatkowania (m.in. raje podatkowe, klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania) (4 godz.)
Opodatkowanie instrumentów finansowych (hybrydowych) wykorzystywanych w obrocie transgranicznym (6 godz.)
Analityka podatkowa (4 godz.)
Rachunkowość podatkowa – aspekty krajowe na tle regulacji międzynarodowych (8 godz.)
Kontrola podatkowa (postępowanie podatkowe/odwoławcze) – analiza komparatystyczna (8 godz.)
Postępowanie karno skarbowe z perspektywy podmiotów krajowych i zagranicznych (4 godz.)
Postępowanie egzekucyjne w administracji z perspektywy podmiotów krajowych i zagranicznych (4 godz.)
Ordynacja podatkowa – analiza komparatystyczna (8 godz.)
Postępowanie sądowo administracyjne z perspektywy krajowych i zagranicznych podmiotów gospodarczych (8 godz.)
Prawo celne w ujęciu krajowym, unijnymi międzynarodowym (6 godz.)
Podatek od nieruchomości, PCC i podatki sektorowe – kontrowersje podatkowe w kontekście optymalizacji (4 godz.)
Seminarium dyplomowe (4 godz.)
 
Seminarium dyplomowe. W ramach seminarium poruszane są problemy podejmowane na wykładach oraz inspirowane doświadczeniem studentów i wykładowców. Dyskutowane aspekty i analizowane zagadnienia stanowią inspirację dla tematyki prac dyplomowych. Seminarium prowadzone jest przez wykładowców SGH w małych grupach 10 osobowych. W programie przewidziano na seminarium 4 godziny.