Projekty badawczo-naukowe

Projekt 2

Luka VAT w Polsce: wyzwanie i reakcja polityki publicznej

Vat Gap in Poland: Policy Problem and Policy Response

Kierownik projektu
dr hab. Prof. SGH Dominik Jan Gajewski
Finansowanie
NCN, OPUS 16 (2018/31/B/HS5/00234)

Celem projektu badawczego jest analiza dynamiki luki VAT w Polsce w latach 2008-2020 z perspektywy prawnej, ekonomicznej i nauk politycznych. Prowadzone badania obejmą ocenę skali luki VAT i przyczyny jej zmian, wyróżniając efekt „szarej strefy” (gospodarki nierejestrowanej, a tym samym nieopodatkowanej) oraz wyłudzenia zwrotów VAT. Przedmiotem analizy stanie się także reakcja administracji skarbowej oraz ustawodawcy na pojawiające się problemy z poborem VAT. Zgromadzone dane dostarczą nie tylko informacji historycznych o egzekwowaniu VAT w Polsce, ale pozwolą opisać mechanizmy prawne i biurokratyczne istotne dla efektywnego poboru VAT w Polsce i całej UE.