Indeksy CASP

Dynamika dochodów z tytułu VAT i akcyzy w Polsce

Podatek należny CIT do PKB w Polsce

Ustalenia kontroli skarbowej (mld zł)