Indeksy CASP

Podatek należny CIT do PKB - porównanie Polski i innych państw

Dochody budżetu państwa z akcyzy w 2019 r.

Wpływy budżetowe z CIT wg dziedzin działalności