Indeksy CASP

Podatek należny CIT do PKB w Polsce

Ustalenia kontroli skarbowej (mld zł)

Dochody budżetu państwa z akcyzy w 2019 r.