Projekty badawczo-naukowe

Projekt 1

Organy podatkowe i sądy administracyjne a zmiany koniunktury gospodarczej - perspektywa ekonomicznej analizy prawa

Tax authorities and administrative courts during the business cycle - Law&Economics perspective

Kierownik projektu
dr hab. Prof. SGH Dominik Jan Gajewski
Finansowanie
NCN, OPUS 15 (2018/29/B/HS5/00260)

Celem projektu jest dokonanie kompleksowej analizy zależności pomiędzy funkcjonowaniem organów podatkowych i sądów administracyjnych a zmianami koniunktury gospodarczej. Analiza obejmie okres2004 –2019, a więc poczynając od daty utworzenia w Polsce dwuinstancyjnego sądownictwa administracyjnego. Realizacja projektu dostarczy wiedzy o działaniach podejmowanych przez podatników oraz organy administracji, w odpowiedzi na wahania koniunktury. Dostarczy także unikalnej perspektywy analizy rozwiązań prawnych, osadzając je w ich dynamicznym kontekście społeczno-gospodarczym.