Raporty

RAPORT CASP 2019:

Struktura wpływów podatkowych z CIT w Polsce w latach 2016-2018 w kontekscie uszczelniania systemu podatkowego.

OPRACOWANIE CASP

Tendencje w polityce podatkowej w krajach Europy Środkowo-Wschodniej i ich wpływ na obowiązki podatkowe przedsiębiorców

Książki

Uszczelnienie systemu podatkowego w Polsce

Z końcem października dostępna w sprzedaży będzie monografia CASP pod redakcją naukową prof. Dominika J. Gajewskiego "Uszczelnienie systemu podatkowego w Polsce". 

 

CZASOPISMO "ANALIZY I STUDIA CASP"

Analizy i Studia CASP  – to recenzowane czasopismo naukowe (półrocznik) o profilu podatkowym, w którym zamieszczane są analizy, raporty, opinie oraz publikacje eksperckie, prezentujące ważne, bieżące zagadnienia z zakresu podatków i prawa podatkowego, w celu ich upowszechnienia zarówno w kręgach eksperckich, jak i w społeczeństwie. Czasopismo punktowane wg MNiSW na 20 pkt