Raporty

Raporty opublikowane przez CASP:

 RAPORT 2019

Książki

Ceny transferowe. Wybrane zagadnienia.

Redakcja naukowa: Dominik J. Gajewski. W publikacji czołowi specjaliści (teoretycy, praktycy oraz sędziowie) omawiają kluczowe problemy związane z cenami transferowymi, m.in.: wytyczne OECD i projekt BEPS; rolę sądów w rozstrzyganiu sporów oraz ciężar dowodu; metody ustalania cen transferowych, porozumienia cenowe i wiele innych.

CZASOPISMO "ANALIZY I STUDIA CASP"

Analizy i Studia CASP  – to recenzowane czasopismo naukowe (półrocznik) o profilu podatkowym, w którym zamieszczane są analizy, raporty, opinie oraz publikacje eksperckie, prezentujące ważne, bieżące zagadnienia z zakresu podatków i prawa podatkowego, w celu ich upowszechnienia zarówno w kręgach eksperckich, jak i w społeczeństwie. Czasopismo punktowane wg MNiSW na 20 pkt