Studia podyplomowe CASP

2020-10-04

PROGRAM STUDIÓW

Program studiów obejmuje 204 godziny.
 
Teoria podatków – aspekty krajowe, unijne i międzynarodowe (4 godz.)
Wykładnia i źródła prawa krajowego, unijnego i międzynarodowego (4 godz.)
Zobowiązania podatkowe – analiza komparatystyczna (m.in. opinie zabezpieczające) ( 8 godz.)
Konstrukcja podatku PIT na tle krajowych i unijnych regulacji (m.in. opodatkowanie wynagrodzenia za pracę-aspekty międzynarodowe) (10 godz.)
Konstrukcja podatku CIT na tle krajowych i unijnych regulacji (m.in. MDR,CFC) (10 godz.)
Podatek VAT – analiza komparatystyczna (12 godz.)
Unijne prawo podatkowe (4 godz.)
Międzynarodowe prawo podatkowe (4 godz.)
Ekonomiczne aspekty podatkowe (4 godz.)
Zarządzanie ryzykiem podatkowym w ujęciu krajowym i międzynarodowym (4 godz.)
Wybrane aspekty opodatkowania osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – ujęcie komparatystyczne (4 godz.)
Aspekty opodatkowania spółek osobowych w Polsce i w wybranych państwach UE ( 4 godz.)
Spółka z o.o. i spółka akcyjna (europejska spółka akcyjna) – wybrane aspekty podatkowe w ujęciu krajowym i międzynarodowym (16 godz.)
Podatki dochodowe – aktualna analiza krajowego orzecznictwa ( 8 godz.)
VAT i akcyza - aktualna analiza krajowego orzecznictwa w świetle orzecznictwa TSUE (8 godz.)
Międzynarodowe planowanie podatkowe (m.in. BEPS, klauzule: GAAR, SAAR, PPT) (4 godz.)
Opodatkowanie krajowych i międzynarodowych grup kapitałowych (4 godz.)
Przekształcenia i fuzje – aspekty podatkowe w ujęciu krajowym, unijnym i międzynarodowym (4 godz.)
Ceny transferowe (8 godz.)
Rynki kapitałowe – wybrane aspekty podatkowe (m.in. opodatkowanie blockchain, inteligentne kontrakty, nowe technologie cyfrowe, tax exit) (8 godz.)
Unikanie i uchylanie się od opodatkowania (m.in. raje podatkowe, klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania) (4 godz.)
Opodatkowanie instrumentów finansowych (hybrydowych) wykorzystywanych w obrocie transgranicznym (6 godz.)
Analityka podatkowa (4 godz.)
Rachunkowość podatkowa – aspekty krajowe na tle regulacji międzynarodowych (8 godz.)
Kontrola podatkowa (postępowanie podatkowe/odwoławcze) – analiza komparatystyczna (8 godz.)
Postępowanie karno skarbowe z perspektywy podmiotów krajowych i zagranicznych (4 godz.)
Postępowanie egzekucyjne w administracji z perspektywy podmiotów krajowych i zagranicznych (4 godz.)
Ordynacja podatkowa – analiza komparatystyczna (8 godz.)
Postępowanie sądowo administracyjne z perspektywy krajowych i zagranicznych podmiotów gospodarczych (8 godz.)
Prawo celne w ujęciu krajowym, unijnymi międzynarodowym (6 godz.)
Podatek od nieruchomości, PCC i podatki sektorowe – kontrowersje podatkowe w kontekście optymalizacji (4 godz.)
Seminarium dyplomowe (4 godz.)
 
Seminarium dyplomowe. W ramach seminarium poruszane są problemy podejmowane na wykładach oraz inspirowane doświadczeniem studentów i wykładowców. Dyskutowane aspekty i analizowane zagadnienia stanowią inspirację dla tematyki prac dyplomowych. Seminarium prowadzone jest przez wykładowców SGH w małych grupach 10 osobowych. W programie przewidziano na seminarium 4 godziny.