Studia podyplomowe CASP

PROGRAM STUDIÓW

Program studiów obejmuje 204 godziny.

 • Teoria podatków – aspekty krajowe, unijne i międzynarodowe (4 godz.)  
 • Wykładnia i źródła prawa krajowego, unijnego i międzynarodowego  (4 godz.)  
 • Zobowiązania podatkowe – analiza komparatystyczna (8 godz.)  
 • Konstrukcja podatku PIT na tle krajowych i unijnych regulacji (10 godz.)  
 • Konstrukcja podatku CIT na tle krajowych i unijnych regulacji (10 godz.)  
 • Podatek VAT – analiza komparatystyczna (12 godz.)  
 • Unijne i międzynarodowe prawo podatkowe – zagadnienia ogólne (8 godz.)  
 • Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (4 godz.)  
 • Ekonomiczne aspekty podatkowe (4 godz.)  
 • Zarządzanie ryzykiem podatkowym w ujęciu krajowym i międzynarodowym (4 godz.)  
 • Wybrane aspekty opodatkowania osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – ujęcie komparatystyczne (4 godz.)  
 • Aspekty opodatkowania spółek osobowych w Polsce i w wybranych państwach UE (4 godz.)  
 • Spółka z o.o. i spółka akcyjna (europejska spółka akcyjna) – wybrane aspekty podatkowe w ujęciu krajowym i międzynarodowym (16 godz.)  
 • Podatki dochodowe – aktualna analiza krajowego orzecznictwa w świetle orzecznictwa TSUE  (8 godz.)  
 • VAT i akcyza – aktualna analiza krajowego orzecznictwa  w świetle TSUE (8 godz.)  
 • Międzynarodowe planowanie podatkowe (BEPS; klauzule GAAR, SAAR, PPT) (4 godz.)  
 • Opodatkowanie krajowych i międzynarodowych grup kapitałowych (4 godz.)  
 • Przekształcenia, fuzje i połączenia – aspekty podatkowe w ujęciu krajowym, unijnym i międzynarodowy (4 godz.)  
 • Ceny transferowe  (8 godz.)  
 • Rynki kapitałowe – wybrane aspekty podatkowe (opodatkowanie kryptowalut, nowych technologii cyfrowych, tax exit) (8 godz.)  
 • Unikanie i uchylanie się od opodatkowania (CFC, raje podatkowe) (4 godz.)  
 • Opodatkowanie instrumentów finansowych (hybrydowych) wykorzystywanych w obrocie transgranicznym (6 godz.)  
 • Analityka podatkowa (4 godz.)  
 • Rachunkowość podatkowa – aspekty krajowe na tle regulacji międzynarodowych (8 godz.)  
 • Kontrola podatkowa – analiza komparatystyczna (8 godz.)  
 • Postępowanie karno-skarbowe z perspektywy podmiotów krajowych i zagranicznych (4 godz.)  
 • Postępowanie egzekucyjne w administracji z perspektywy podmiotów krajowych i zagranicznych (4 godz.)  
 • Ordynacja podatkowa analiza komparatystyczna (8 godz.)  
 • Postępowanie podatkowe (postępowanie odwoławcze) z perspektywy krajowych i zagranicznych podmiotów gospodarczych (8 godz.)  
 • Prawo celne w ujęciu krajowym, unijnym i międzynarodowym (6 godz.)  
 • Podatki od nieruchomości i PCC – kontrowersje podatkowe w kontekście optymalizacji (4 godz.)  
 • Warsztaty seminaryjne (4 godz.)  

 
Seminarium dyplomowe. W ramach seminarium poruszane są problemy podejmowane na wykładach oraz inspirowane doświadczeniem studentów i wykładowców. Dyskutowane aspekty i analizowane zagadnienia stanowią inspirację dla tematyki prac dyplomowych. Seminarium prowadzone jest przez wykładowców SGH w małych grupach 10 osobowych. W programie przewidziano na seminarium 4 godziny.