Studia podyplomowe CASP

2020-10-04

WYKŁADOWCY

Ponad 50 wykładowców prowadzących zajęcia w ramach II edycji Podyplomowych Studiów „Podatki w krajowym i międzynarodowym obrocie gospodarczym”, m.in.:

dr Stefan Babiarz (sędzia NSA)

Jacek Bajger (partner KPMG)

Adam Bącal (sędzia NSA)

Aneta Błażejewska Gaczyńska (partner EY)

Jacek Brolik (sędzia NSA)

dr Marcin Chomiuk (partner PwC)

dr Arkadiusz Cudak (sędzia NSA)

prof. dr hab. Wiesław Czyżowicz (SGH)

Małgorzata Dankowska (partner TPA)

Bogusław Dauter (sędzia NSA)

dr hab. prof. UwB Rafał Dowgier (Uniwersytet w Białymstoku)

dr Anna Dumas (sędzia NSA, UJ)

prof. dr hab. Leonard Etel (Uniwersytet w Białymstoku)

dr hab. prof. SGH Dominik J. Gajewski

Iwona Georgijew (partner Deloitte)

Marek Gizicki (partner Deloitte)

prof. dr hab. Jadwiga Glumińska-Pawlic (Uniwersytet Śląski)

Michał Goj (partner EY)

dr hab. prof. SGH Ewa Gwardzińska

dr Dorota Jakubowska (PwC)

dr hab. prof. SGH Marcin Jamroży

Łukasz Jeśkiewicz (partner EY)

dr Piotr Karwat (SGH, radca prawny)

Tomasz Kolanowski (sędzia NSA)

dr Sławomir Krempa (partner PwC)

dr Błażej Kuźniacki (z-ca Dyr. PwC, Uniwersytet w Amsterdamie) 

prof. dr hab. Janusz Kudła (UW)

dr  Monika Laskowska (CASP SGH)

dr Filip Majdowski (z-ca Dyrektora, MF)

Andrzej Marczak (partner KPMG)

prof. dr hab. Witold Modzelewski (UW)

Aleksandra Nowacka-Wrzesińska (sędzia NSA)

Robert Nowak (partner Deloitte)

prof. dr hab. Irena Olchowicz (SGH)

Dorota Pokrop (partner EY)

dr Beata Rogowska-Rajda (UW)

dr Wojciech Sztuba (partner TPA)

Joanna Świerzyńska (partner Deloitte)

Jan Tokarski (partner PwC)

Jan Wasilewski (partner associate Deloitte)

dr hab. prof. SGH Aleksander Werner (radca prawny)

Roman Wiatrowski (sędzia NSA)

dr Krzysztof Winiarski (sędzia NSA)

dr hab. prof. UŁ Bartosz Wojciechowski (sędzia NSA)

dr hab. Adam Zalasiński (Komisja Europejska)

Kiejstut Żagun (dyrektor KPMG)