Studia podyplomowe CASP

2019-10-03

WYKŁADOWCY

Ponad 50 wykładowców prowadzących zajęcia w ramach Podyplomowych Studiów „Podatki w krajowym i międzynarodowym obrocie gospodarczym”, m.in.:

dr Stefan Babiarz (sędzia NSA)
Jacek Bajger (partner KPMG)
Adam Bącal (sędzia NSA)
Aneta Błażejewska Gaczyńska (partner EY)
Jacek Brolik (sędzia NSA)
dr Marcin Chomiuk (partner PwC)
dr Arkadiusz Cudak (sędzia NSA)
prof. dr hab. Wiesław Czyżowicz (SGH)
Małgorzata Dankowska (partner TPA)
Bogusław Dauter (sędzia NSA)
dr hab. prof. UwB Rafał Dowgier (Uniwersytet w Białymstoku)
prof. dr hab. Leonard Etel (Uniwersytet w Białymstoku)
dr hab. prof. SGH Dominik J. Gajewski
Iwona Georgijew (partner Deloitte)
Marek Gizicki (partner Deloitte)
prof. dr hab. Jadwiga Glumińska-Pawlic (Uniwersytet Śląski)
Michał Goj (partner EY)
dr hab. prof. SGH Feliks Grądalski
dr Tomasz Grzybowski (SGH)
dr hab. prof. SGH Ewa Gwardzińska
dr Dorota Jakubowska (PwC)
dr hab. prof. SGH Marcin Jamroży
Łukasz Jeśkiewicz (partner EY)
dr Piotr Karwat (SGH, radca prawny)
Tomasz Kolanowski (sędzia NSA)
dr Sławomir Krempa (partner PwC)
prof. dr hab. Janusz Kudła (UW)
dr  Monika Laskowska (partner PwC)
dr Filip Majdowski (z-ca Dyrektora, MF)
Andrzej Marczak (partner KPMG)
Aleksandra Nowacka-Wrzesińska (sędzia NSA)
Robert Nowak (partner Deloitte)
prof. dr hab. Artur Nowak-Far (SGH)
prof. dr hab. Irena Olchowicz (SGH)
Dorota Pokrop (partner EY)
dr Beata Rogowska-Rajda (UW)
dr Wojciech Sztuba (partner TPA)
Joanna Świerzyńska (partner Deloitte)
Jan Tokarski (partner PwC)
Jan Wasilewski (partner associate Deloitte)
dr hab. prof. SGH Aleksander Werner (radca prawny)
Roman Wiatrowski (sędzia NSA)
dr Krzysztof Winiarski (sędzia NSA)
dr hab. prof. UŁ Bartosz Wojciechowski (sędzia NSA)
Kiejstut Żagun (dyrektor KPMG)