Archiwum Aktualności

Rząd przedstawił projekt specustawy z dnia 21 marca 2020 r.

Obserwuj nas na LinkedIn, Facebook.

Na stronie OECD opublikowano raport: Transfer Pricing Guidance on Financial Transactions: Inclusive Framework on BEPS: Actions 4, 8-10.

Z webinarium przeprowadzonego 13 lutego przez OECD w zakresie efektu ekonomicznego filaru I i II wynika, że połączony efekt dwóch filarów powinien przynieść skutek wzrostu wpływów budżetowych z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) w skali globalnej o około 4%, czyli 100 mld USD rocznie. 

Jeżeli nie ma wątpliwości, że koszty usług niematerialnych są niezbędne i bezpośrednio związane z wytworzeniem towarów lub świadczeniem usług na rzecz podmiotów powiązanych, to nie należy ograniczać możliwości odliczenia ich od przychodów – tak orzekł NSA w indywidualnej sprawie.

Na stronach Ministerstwa Finansów opublikowane zostały dane szczegółowe wynikające z zeznań podatkowych CIT skąłdanych przez podatników których przychody przekroczyły wartość 50 mln euro oraz podatkowe grupy kapitałowe (PGK).