Archiwum Aktualności

OECD – nowe statystyki w zakresie CIT

Wojciech Niedźwiedzki

OECD Tax Administration 2023

Paulina Karniej-Kmita

27 września 2023 r. OECD opublikowała raport Tax Administration 2023. Jest to jedenasta edycja raportu z serii Tax Administration wydawanej cyklicznie przez OECD.

Obowiązki sprawozdawcze dla dostawców usług w zakresie kryptoaktywów (DAC8)

Wojciech Niedźwiedzki

MDR-y w praktyce. Statystyki MDR

Wojciech Niedźwiedzki

 

Ministerstwo Finansów na swojej stronie internetowej opublikowało zaktualizowane statystyki

Head Office Tax, czyli propozycja unijnej dyrektywy w zakresie opodatkowania zagranicznych zakładów

Wojciech Niedźwiedzki

Konwencja MLC w zakresie filaru pierwszego

Wojciech Niedźwiedzki

Harmonizacja przepisów TP w UE 

Komisja Europejska przedstawiła projekt dyrektywy TP

Paulina Karniej-Kmita 

Nowy projekt unijnej Dyrektywy BEFIT 

Jednolite opodatkowanie CIT w ramach UE - propozycja w projekcie dyrektywy BEFIT

Paulina Karniej-Kmita 

OECD przekazało do konsultacji wytyczne nt. Kwoty B w ramach Pillar One

Paulina Karniej-Kmita

Aktualizacja prac OECD nad projektem BEPS 2.0

Paulina Karniej-Kmita

Przegląd najważniejszych zmian w cenach transferowych 2023

Agnieszka Hejwowska

Nowy projekt ustawy wdrażający Dyrektywę DAC7

Paulina Karniej-Kmita

Nowy podręcznik OECD do wielostronnych procedur MAP i APA

Paulina Karniej-Kmita

Konferencja MF – Program Współdziałania – wstępne wnioski z ewaluacji programu

Paulina Karniej-Kmita

 „Podręcznik bAPA” opublikowany przez OECD

Paulina Karniej-Kmita

Uchylenie obowiązków TP dla pośrednich transakcji rajowych – projekt ustawy

Paulina Karniej-Kmita

Sprawozdanie z I Mazowieckiej Debaty o Podatkach i Prawie 

Prawo podatkowe a prawo cywilne – orzecznicze próby zrozumienia się

dr Artur Bogucki 

Raport OECD Tax Administration 2022

Paulina Karniej-Kmita

Nowe statystyki APA 

Paulina Karniej-Kmita 

Polskie przepisy o cenach transferowych – garść aktualności

 

Agnieszka Iwańska ACCA

 

Pilotaż unijnego projektu ETACA

Paulina Karniej-Kmita 

 

W marcu 2022 r. rozpoczął się pilotaż unijnego projektu ETACA - European Trust And Cooperation Approach. 

Pierwsza umowa o współdziałanie podpisana przez Szefa KAS

 

Paulina Karniej-Kmita 

 

Nowe Wytyczne OECD z zakresu cen transferowych

 

Paulina Karniej-Kmita 

 

Spółki „puste” i ograniczenie korzyści podatkowych – projekt nowej dyrektywy unijnej

Wojciech Niedźwiedzki

Wpływ COVID-19 na TP – zbiór dobrych praktyk od Ministerstwa Finansów

Paulina Karniej-Kmita

Międzynarodowa współpraca na rzecz efektywności polskich przepisów TP

Paulina Karniej-Kmita

Informator TPR i Rekomendacje Forum Cen Transferowych

Agnieszka Iwańska ACCA

„Ukryta dywidenda” w Polskim Ładzie a ceny transferowe

Paulina Karniej-Kmita 

Ceny transferowe: zbliżające się terminy

Agnieszka Iwańska ACCA

Ceny transferowe: Zmiany w Polskim Ładzie

Agnieszka Iwańska

Polski Ład po konsultacjach – co dalej?

Zakończyły się konsultacje w sprawie tzw. Polskiego Ładu

Wojciech Niedźwiedzki

Poparcie G20 dla nowego reżimu międzynarodowego opodatkowania

dr Artur Bogucki 

Planowane ułatwienia w zakresie cen transferowych

Agnieszka Iwańska

Zachęty podatkowe z tytułu reemigracji, czyli nowy program repatriacji kapitału do Polski

Wojciech Niedźwiedzki

Objaśnienia podatkowe - Rezydencja podatkowa oraz zakres obowiązku podatkowego osób fizycznych w Polsce

 

Anna Leszczyńska

Szóste odroczenie wejścia w życie zmian w zakresie podatku u źródła

Wojciech Niedźwiedzki

Nowy (Polski) Ład – znamy szczegóły

Wojciech Niedźwiedzki

Polska dołącza do Międzynarodowego Programu Zapewnienia Zgodności (ICAP – OECD).

Wojciech Niedźwiedzki

Danina solidarnościowa – quasi trzeci próg podatkowy

Wojciech Niedźwiedzki

 

Co nowego w polskich przepisach o cenach transferowych?

Agnieszka Iwańska

 

Projekt objaśnień podatkowych regulujący należytą staranność w cenach transferowych

Wojciech Niedźwiedzki 

Objaśnienia podatkowe w zakresie opodatkowania VAT kontraktów drogowych

 

Anna Głowacka, SKN Doradztwa Podatkowego SGH

Schematy podatkowe przed Trybunałami

Wojciech Niedźwiedzki

Projekt objaśnień podatkowych dotyczących SLIM VAT

 

Klaudia Zawada, SKN Doradztwa Podatkowego SGH

 

Objaśnienia podatkowe w sprawie dokumentowania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów

Wojciech Hałucha, SKN Doradztwa Podatkowego SGH

 

Konsultacje publiczne w zakresie projektu OECD dotyczącego opodatkowania w gospodarce cyfryzującej się - Pillar 1

dr Monika Laskowska

Objaśnienia podatkowe w zakresie cen transferowych dotyczących PCN

Klaudia Zawada, SKN Doradztwa Podatkowego SGH

 

Wytyczne OECD dotyczące skutków pandemii covid-19

 

Agnieszka Iwańska

SKN Doradztwa Podatkowego jest młodą, rozwijającą się organizacją studencką, powstałą w 2013 roku przy Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Rzeczywisty właściciel a nowe obowiązki w zakresie TP

Wojciech Niedźwiedzki

Złe długi, zasada neutralności fiskalnej i zasada proporcjonalności

 

Artur Bogucki

 

Kod GTU_12 dla usług niematerialnych – wybrane problemy praktyczne z zastosowaniem nowego oznaczenia

 

Wojciech Niedźwiedzki 

 

Na początku września Ministerstwo Finansów przeprowadziło konsultacje publiczne w zakresie zmian w przepisach o podatku u źródła.

Podatek estoński

W czasie trwającej pandemii COVID-19, szczególnie trudnej dla przedsiębiorców, Ministerstwo Finansów („MF”) przygotowało pakiet zmian w zakresie podatku VAT.

W ostatnich tygodniach do polskiego porządku prawnego

30 czerwca, OECD ogłosiło dane dotyczące podwojenia ilości wymienionej informacji w celach ograniczenia erozji podatkowej w transakcj

W dniu 5 maja 2020 r. na stronie Ministerstwa Finansów opublikowano komunikat o otwarciu konsultacji podatkowych w sprawie projektu wyjaśnień dot. informacji o cenach transferowych TPR-C i TPR-P.

Pojawiają się pierwsze orzeczenia sądów administracyjnych rozstrzygające odpowiedź na pytanie o to, czy przepisy dotyczące informacji o schematach

Drugie objaśnienia dostępne na stronach MF.

Rząd przedstawił projekt specustawy z dnia 21 marca 2020 r.

Obserwuj nas na LinkedIn, Facebook.

Na stronie OECD opublikowano raport: Transfer Pricing Guidance on Financial Transactions: Inclusive Framework on BEPS: Actions 4, 8-10.

Z webinarium przeprowadzonego 13 lutego przez OECD w zakresie efektu ekonomicznego filaru I i II wynika, że połączony efekt dwóch filarów powinien przynieść skutek wzrostu wpływów budżetowych z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) w skali globalnej o około 4%, czyli 100 mld USD rocznie.&nbs

Jeżeli nie ma wątpliwości, że koszty usług niematerialnych są niezbędne i bezpośrednio związane z wytworzeniem towarów lub świadczeniem usług na rzecz podmiotów powiązanych, to nie należy ograniczać możliwości odliczenia ich od przychodów – tak orzekł NSA w indywidualnej sprawie.

Na stronach Ministerstwa Finansów opublikowane zostały dane szczegółowe wynikające z zeznań podatkowych CIT skąłdanych przez podatników których przychody przekroczyły wartość 50 mln euro oraz podatkowe grupy kapitałowe (PGK).