Aktualności

2020-03-24

Objaśnienia podatkowe w sprawie split payment

Drugie objaśnienia dostępne na stronach MF.

W efekcie zmiany ustawy o podatku od towarów i usług („ustawa o VAT”), od 1 listopada 2019 r. obowiązują przepisy dotyczące obowiązkowego stosowania mechanizmu podzielonej płatności („split payment”). Mechanizm dotyczy transakcji ujętych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT, o wartości przekraczającej 15 000 PLN, gdzie czynność jest dokonywana na rzecz podatnika. Przepisy w zakresie fakultatywnego korzystania z omawianego mechanizmu obowiązują z kolei już od 1 lipca 2018 r.

 

23 grudnia 2019 r. Ministerstwo Finansów wydało drugie już objaśnienia w sprawie mechanizmu podzielonej płatności. Dotyczą one obligatoryjnej formy split payment i tym samym stanowią uzupełnienie pierwszych objaśnień odnoszących się do dobrowolnego stosowania mechanizmu podzielonej płatności.

 

Objaśnienia te odnoszą się między innymi do:

•    zakresu stosowania obowiązkowego split payment – w tym obszarze objaśnienia odnoszą się m.in. do sytuacji podziału świadczenia na kilka faktur,

•    sposobu oznaczania faktur dotyczących transakcji objętych obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności oraz skutków wadliwie opisanej faktury,

•    obowiązku posiadania rachunku rozliczeniowego VAT przez nabywcę i sprzedawcę,

•    wpływu obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności na koszty uzyskania przychodów,

•    płatności walutowych i faktoringowych,

•    płatności do komorników i organów egzekucyjnych,

•    możliwości skorzystania z instytucji potrącenia wierzytelności,

•    obowiązków w przymusowym split payment w związku z korygowaniem rozliczeń,

•    zmian w kodeksie karnym skarbowym związanych z obligatoryjnym split payment.

 

Choć w objaśnieniach poruszono wiele nurtujących podatników kwestii związanych z mechanizmem podzielonej płatności, nie wszystkie wątpliwości zostały rozwiane. Objaśnienia te można odnaleźć pod linkiem https://www.gov.pl/web/finanse/objasnienia-podatkowe-z-23-grudnia-2019-r-w-sprawie-mechanizmu-podzielonej-platnosci.

 

Autor: Katarzyna Kotowska, PwC