Aktualności

Projekt ustawy wdrażającej globalny podatek minimalny został opublikowany

Projekt ustawy wdrażającej globalny podatek minimalny w Polsce (Pillar 2)

Zespół CASP

Na stronach RCL pojawił się projekt ustawy o opodatkowaniu wyrównawczym jednostek składowych grup międzynarodowych i krajowych. Mowa tu o projekcie implementującym do polskiego porządku prawnego przepisy unijnej dyrektywy w zakresie globalnego podatku minimalnego (tzw. Pillar 2).

Z projektem ustawy możecie Państwo zapoznać się tutaj: https://legislacja.gov.pl/projekt/12384558/katalog/13055767#13055767

W dużym uproszczeniu, celem nowych regulacji jest nałożenie podatku wyrównawczego na największe grupy kapitałowe, których efektywna stawka podatkowa („ETR”) w jakimkolwiek państwie jest niższa niż 15%.

Przepisy obejmą swym zakresem międzynarodowe oraz krajowe grupy kapitałowe, których łączny roczny obrót wyniesie minimum 750 milionów euro, w co najmniej dwóch z czterech lat podatkowych, bezpośrednio poprzedzających dany rok podatkowy. Z uwagi na wprowadzenie tzw. krajowego podatku wyrównawczego (na co Polska przystała), nowe regulacje obejmą zarówno jednostki dominujące zlokalizowane w Polsce, jak i na jednostki zależne, których centrala zlokalizowana jest za granicą.

Szerzej o założeniach tego podatku możecie Państwo przeczytać tutaj:

- https://casp.sgh.waw.pl/aktualnosci/projekt-globe-w-wykazie-prac-legislacyjnych-rm

https://casp.sgh.waw.pl/aktualnosci/kolejne-wytyczne-oecd-ws-globe

https://casp.sgh.waw.pl/blog/globe-vs-camt

https://casp.sgh.waw.pl/blog/rozbrajanie-beps-20-filar-ii

https://casp.sgh.waw.pl/blog/nowe-ramy-miedzynarodowego-opodatkowania

Projekt ustawy przewiduje wprowadzenie trzech odrębnych mechanizmów opodatkowania podatkiem wyrównawczym:

- Globalny Podatek Wyrównawczy („IIR”),

- Krajowy Podatek Wyrównawczy („QDMTT”),

- Podatek Wyrównawczy Od Niedostatecznie Opodatkowanych Zysków („UTPR”)

Projekt zawiera również szereg regulacji dotyczących tzw. bezpiecznych przystani (safe harbours), np. co do stosowania nowych przepisów w początkowym okresie działalności grupy kapitałowej.

Nowe regulacje mają wejść w życie zasadniczo 1 stycznia 2025 r., przy czym projekt przewiduje możliwość dobrowolnego stosowania nowych przepisów z mocą „wsteczną”, tj. już za 2024 rok.

Ministerstwo Finansów wraz z opublikowaniem projektu i uzasadnienia poinformowało o tym, że rozpoczynają się konsultacje społeczne dotyczące tego projektu i potrwają one do 17 maja 2024 r.