Aktualności

Ustawa implementująca DAC7

Wezwanie KE do wdrożenie przepisów Dyrektywy „DAC7”

Zespół CASP

Komisja Europejska wezwała kilka państw członkowskich – Polskę, Niemcy, Węgry i Rumunię – do usunięcia naruszenia poprzez implementację przepisów o obowiązkowej współpracy z innymi państwami członkowskimi w zakresie przejrzystości podatkowej dochodów osiąganych za pośrednictwem platform cyfrowych. Mowa tu o wdrożeniu dyrektywy Rady (UE) 2021/514 z dnia 22 marca 2021 r. zmieniającej dyrektywę 2011/16/UE w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania ("DAC7").

Szerzej o założeniach DAC7 pisaliśmy tutaj:

https://casp.sgh.waw.pl/aktualnosci/implementacja-dac7

https://casp.sgh.waw.pl/aktualnosci/mf-rozpoczelo-konsultacje-ws-dac7

Należy przypomnieć, że pierwsza wymiana informacji w tym zakresie miała nastąpić do 29 lutego 2024 r.

Jak wskazuje Komisja Europejska: „Terminowa sprawozdawczość i wymiana informacji ma zasadnicze znaczenie dla zapewnienia równych warunków działania w Unii i sprawnego funkcjonowania dyrektywy DAC7 we wszystkich państwach członkowskich. Niemcy, Węgry, Polska i Rumunia nie dopełniły obowiązku wymiany niezbędnych informacji z organami podatkowymi innych państw członkowskich, co utrudnia im egzekwowanie lokalnych przepisów podatkowych. W związku z tym Komisja kieruje do Niemiec, Węgier, Polski i Rumunii wezwanie do usunięcia uchybienia, a państwa te mają teraz dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi i usunięcie niedociągnięć stwierdzonych przez Komisję. W przypadku braku zadowalającej odpowiedzi ze strony państw członkowskich Komisja może podjąć decyzję o wystosowaniu uzasadnionej opinii”.

W dniu 11 czerwca 2024 r. Prezydent podpisał ustawę implementującą DAC7. Planowany termin wejścia w życie tych przepisów to 1 lipca 2024 r.

Z pełną treścią komunikatu możecie Państwo zapoznać się tutaj: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/PL/inf_24_2422.