Aktualności

Wizyta w Naczelnym Sądzie Administracyjnym

14 maja 2024 r. studenci Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie odwiedzili Naczelny Sąd Administracyjny. Studenci uczestniczyli w dwóch rozprawach – w Wydziale I oraz III Izby Finansowej NSA. Podczas posiedzeń Sędziowie dokładnie wyjaśnili studentom stany faktyczne rozpoznawanych spraw, a po wydaniu rozstrzygnięcia – wnikliwie je uzasadnili. W trakcie wizyty odwiedzono także Czytelnię Akt oraz Bibliotekę Sądu. Studentami podczas wizyty opiekowali się dr Adam Olczyk oraz dr Julia Tocicka z Katedry Prawa Podatkowego SGH.

 

Wizyta w NSA