Aktualności

Statystyki APA

Statystyki dotyczące APA za 2023 rok

 

Zespół CASP

 

Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów zostały opublikowane statystyki dotyczące

zawartych uprzednich porozumień cenowych (APA – advance pricing agreements).

W 2023 roku zakończonych zostało 108 postępowań w sprawie wydania APA - 95

postępowań dotyczyło procedur jednostronnych, a z kolei 13 z nich obejmowało procedury

dwustronne. Łącznie od 2006 roku zostało zakończonych 405 postępowań.

Z informacji Ministerstwa Finansów wynika także, że aktualnie prowadzonych jest 254

postępowań.

Jak wynika ze statystyk, zasadnicza większość procedur APA obejmuje metodę marży

transakcyjnej netto jako metodę ustalania cen. Natomiast z typów transakcji najczęściej

spotykanym jest zakup usług przez podmiot krajowy.

 

Źródło: https://www.podatki.gov.pl/media/9788/statystyki-apa-na-31-grudnia-2023-

roku.pdf