Aktualności

EKES wypowiedział się w sprawie telepracy

Opodatkowanie telepracowników transgranicznych na całym świecie – aktualizacja opinii

Zespół CASP

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) wydał zaktualizowaną opinię o opodatkowaniu telepracowników transgranicznych na całym świecie i wpływu na Unię Europejską.

EKES wciąż podkreśla znaczenie pandemii COVID-19 i tego, że przyniosła ona bezprecedensową zmianę w życiu zarówno pracowników, jak i przedsiębiorstw, prowadząc do wykładniczego wzrostu liczby telepracy. EKES przypomina, że ​​dzięki nowej technologii dokładnie tę samą pracę można wykonywać bez konieczności fizycznej obecności. Oznacza to również, że znacznie więcej osób może pracować zdalnie za granicą, a liczba telepracowników transgranicznych drastycznie wzrosła.

Zdaniem EKES, ​​preferowaną opcją jest opodatkowanie dochodów pracowników jako dochodów z wynagrodzenia w państwie zamieszkania pracodawcy. Taki system ułatwiłby pracę pracownikom i mógłby być również atrakcyjny dla pracodawców. Aby zrekompensować utratę dochodów w kraju zamieszkania pracownika, prawdopodobnie wymagany byłby mechanizm podziału przychodów. Tym samym, proponuje się aby organy podatkowe mogły dzielić dochody pomiędzy krajami, stosując dane dotyczące faktycznej obecności poszczególnych osób w danych państwach (zgłaszane przez pracodawcę organom podatkowym w państwie jego rezydencji, działając w ten sposób jako punkt kompleksowej obsługi) lub korzystając z niektórych kluczy makroekonomicznych.

Końcowo EKES wskazuje, że opracowanie systemu opodatkowania wynagrodzeń pracowników w kraju siedziby pracodawcy mogłoby przyjąć różne formy. Jedną z nich może być wprowadzenie alternatywnych postanowień modelowych w komentarzu do modelowej konwencji OECD w celu wykorzystania ich przez kraje w negocjacjach dwustronnych. Takie rozwiązanie – w ocenie EKES - ułatwiłoby stworzenie bardziej jednolitego systemu przepisów podatkowych, ale również składkowych.

Z całością opinii możecie Państwo zapoznać się tutaj - https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/opinions-information-reports/opinions/taxation-cross-border-teleworkers-globally-and-impact-eu