Aktualności

CBCR będzie ujawniane do publicznej wiadomości

Nowelizacja w zakresie raportowania informacji o podatkach z podpisem Prezydenta

 

Zespół CASP

 

Prezydent podpisał ustawę nowelizującą przepisy o rachunkowości w zakresie ujawniania informacji

o podatku dochodowym przez niektóre jednostki i oddziały. Mowa tu o implementacji przepisów

dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/2101 z dnia 24 listopada 2021 r. zmieniającej

dyrektywę 2013/34/UE w odniesieniu do ujawniania informacji o podatku dochodowym przez

niektóre jednostki i oddziały (Dz. Urz. UE L 429 z 01.12.2021).

Nowe regulacje nakładają na międzynarodowe przedsiębiorstwa o skonsolidowanych przychodach

powyżej 750 mln EUR, obowiązek publicznego ujawnienia informacji o zapłaconym podatku

dochodowym oraz innych informacji związanych z podatkami w podziale na poszczególne kraje.

Szerzej o założeniach tego raportowania mogą Państwo przeczytać tutaj:

https://casp.sgh.waw.pl/aktualnosci/sprawozdania-o-podatku-dochodowym

Podstawowym celem nowych regulacji jest to, że raportowanie informacji o podatkach dochodowych

ma przyczynić się do przeciwdziałania agresywnego planowania podatkowego w wyniku którego,

zyski wygenerowane w jednym kraju, transferowane są do kraju o bardziej preferencyjnym systemie

podatkowym. Ministerstwo Finansów szacuje, że państwa Unii Europejskiej tracą na tym zjawisku

nawet 50-70 mld EUR w skali roku.

 

Dla międzynarodowych grup kapitałowych będzie to spora rewolucja. Nowe przepisy mają być

zasadniczo zastosowane po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzanych za rok obrotowy

rozpoczynający się po 21 czerwca 2024 r.