Aktualności

2020-05-18

Sporządzanie sprawozdania finansowego w czasie COVID-19 - komunikat Ministerstwa Finansów

4 maja 2020 r. na stronie Ministerstwa Finansów pojawił się komunikat w zakresie sporządzania sprawozdania finansowego w czasie COVID-19 („Komunikat”).

We wstępie Komunikatu wskazano, iż już 31 marca 2020 r. Minister Finansów wydał Rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji („Rozporządzenie”), w którym to Rozporządzeniu wydłużony został m.in. termin na sporządzenie i zatwierdzenie sprawozdań finansowych w przypadku jednostek:

  • których rok obrotowy zakończył się po 29 września 2019 r., nie później jednakże niż 30 kwietnia 2020 r.

oraz

  • których termin na sporządzenie i zatwierdzenie sprawozdania nie upłynął przed dniem 31 marca 2020 r.

W samym Komunikacie Ministerstwo Finansów odnosi się m.in. do takich kwestii jak:

  • sporządzenie sprawozdania finansowego, w przypadku gdy dzień bilansowy przypadł w okresie przed ogłoszeniem stanu epidemii COVID-19 (przykładowo 31.12.2019 r.), a data sporządzenia sprawozdania finansowego przypada na okres epidemii – w tym przypadku skutki epidemii są zdarzeniami zaklasyfikowanymi do zdarzeń niekorygujących w sprawozdaniu finansowym, ujawnianych w dodatkowych informacjach i objaśnieniach;
  • sporządzenie sprawozdania finansowego, w przypadku gdy dzień bilansowy przypadł na okres epidemii COVID-19 (przykładowo 31.03.2020 r.) - w tym przypadku zdarzenia po dniu bilansowym, będące skutkami epidemii, mogą mieć zarówno charakter zdarzeń korygujących, jak i niekorygujących sprawozdanie finansowe, a decyzja/ocena w tym zakresie należy do kierownika jednostki;
  • badanie sprawozdań finansowych w czasie epidemii COVID-19. 

Źródło - https://www.gov.pl/web/finanse/sporzadzanie-sprawozdania-finansowego-w-czasie-covid-19

Katarzyna Kotowska, PwC