Aktualności

2021-09-05

Polski Ład w podatkach

Polski Ład po konsultacjach – co dalej?

Zakończyły się konsultacje w sprawie tzw. Polskiego Ładu

Wojciech Niedźwiedzki

W dniu 30. sierpnia 2021 r. zakończyły się konsultację społeczne prowadzone przez resort finansów, które dotyczyły tzw. Polskiego Ładu.

Tytułem przypomnienia - pojawił się kompleksowy projekt zmian przepisów (przede wszystkim podatkowych) zawierający istotne zmiany w systemie podatkowym w Polsce. Ponad 220-stronnictowy dokument oraz drugie tyle uzasadnienia, zawiera szereg zmian, m.in.:

- wprowadzenie obowiązku przesyłania książki przychodów i rozchodów oraz ksiąg rachunkowych elektronicznie do urzędów skarbowych (miesięcznie/ kwartalnie);

- podwyższenie kwoty wolnej od podatku do 30.000 zł oraz podwyższenie pierwszego progu podatkowego do 120.000 zł;

-  likwidację możliwości odliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne z jednoczesnym uzależnieniem jej od dochodów;

-  zmiany w zakresie dokumentacji cen transferowych (w dużej części liberalizujące zmiany z 2019r.) [1];

- rygorystyczne zmiany w zakresie zagranicznych jednostek kontrolowanych;

- doprecyzowanie definicji rezydencji podatkowej;

- wprowadzenie obowiązku uiszczania składek na ubezpieczenie społeczne w przypadku bycia członkiem zarządu na zasadzie powołania w spółce z o.o.;

- obszerne zmiany w zakresie przepisów o podatku u źródła[2];

- ograniczenie możliwości odliczania kosztów uzyskania przychodów z racji niektórych wydatków poniesionych przez spółkę na rzecz jej wspólnika, a ponadto zakaz odliczenia kosztów od wypłacanych odsetek z tytułu pożyczek zaciągniętych na nabycie udziałów/ akcji;

- wprowadzenie tzw. podatku od przerzucanych dochodów (diverted profits tax),

    - i wiele, wiele innych.

 

Obecnie toczy się wiele dyskusji obejmujących proponowane zmiany na linii biznes-resort. Nie wykluczone, że część z nich (zwłaszcza tych negatywnych dla podatników) może zostać ostatecznie zliberalizowana, np. wysokość i możliwość odliczenia składki zdrowotnej. 

Aktualnie resort finansów zapoznaje się z uwagami przesłanymi w toku konsultacji i niebawem (chociażby z racji konieczności przejścia przez pełny proces legislacyjny, co w przypadku tak wielu zmian może okazać się procesem bardziej czasochłonnym niż poprzednie zmiany w podatkach) powinien ukazać się nowy projekt, który trafi od razu do Rządowego Centrum Legislacji.

Wejście w życie niektórych z zapowiadanych zmian z pewnością byłoby rewolucją w polskim systemie podatkowym. Biorąc pod uwagę ilość proponowanych zmian, należy spodziewać się kontynuacji dyskusji w tym obszarze.

 

[1] o czym szerzej - https://casp.sgh.waw.pl/aktualnosci/polski-lad-w-cenach-transferowych.

[2] w przeważającej części zgodne z poprzednimi zapowiedziami resortu – o czym szerzej - https://casp.sgh.waw.pl/aktualnosci/dziesiatka-ministerstwa-finansow.