Aktualności

2020-03-24

Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie o cenach transferowych w opiniowaniu

 


Zgodnie z informacjami Rządowego Centrum Legislacyjnego, projekty Rozporządzeń zmieniających rozporządzenia w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych, trafiły do opiniowania. Nowele rozporządzeń zawierają modyfikacje i uszczegółowienie informacji prezentowanych w formularzach TP-R, które obejmą w szczególności:
  • usunięcie wymogu raportowania kodu PKD dla podmiotu składającego informację (obowiązek pozostaje w stosunku do podmiotu, którego informacja w TP-R dotyczy);
  • dodanie pola wskazującego przedmiot transakcji;
  • dodanie informacji o kompensatach;
  • dodanie informacji o restrukturyzacji.

Planuje się, że nowe rozporządzenia zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2021. 

 

Autor: Michał Szeląg, PwC