Aktualności

2021-07-01

Podatkowy Restart Gospodarki

Zachęty podatkowe z tytułu reemigracji, czyli nowy program repatriacji kapitału do Polski

Wojciech Niedźwiedzki

W ramach tzw. Podatkowego Restartu Gospodarki, resort finansów planuje wprowadzenie kilku nowych instrumentów do polskiego systemu podatkowego, mających na celu zachęcenie Polaków mieszkających i/ lub prowadzących swoje biznesy poza granicami Polski. W tym celu planowane jest wprowadzenie szerokiego programu zmian ukierunkowanego na powrót kapitału do Polski.

Ulga na powrót

Preferencja ta ma być skierowana przede wszystkim do Polaków mieszkających na stałe i pracujących w takich krajach jak: Niemcy, Wielka Brytania, Irlandia, Holandia czy Włochy. Ma ona być dostępna dla osób fizycznych, które przez minimum trzy lata mieszkały i pracowały za granicą i które decydują się na powrót i zmianę rezydencji podatkowej na polską. 

Dzięki tej uldze przez cztery lata od powrotu do Polski, osoby fizyczne będą płaciły będą niższy podatek dochodowy (jeszcze nie wiadomo dokładnie w jakiej wysokości). Odliczenie będzie przysługiwało bez względu na to, czy podatnik opodatkowuje swoje dochody indywidualnie, czy wspólnie z małżonkiem lub samotnie wychowywanym przez niego dzieckiem.

Ponadto, jeśli wracający do kraju podatnik mieszkał za granicą co najmniej trzy lata i przeprowadzi się do Polski, wówczas będzie mógł skorzystać z preferencji również w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne. Będzie to dotyczyło osób, które przez co najmniej pół roku będą podlegać ubezpieczeniom społecznym w Polsce i złożą stosowny wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Ryczałt dla nowych inwestorów

Rozwiązanie to ma zachęcić osoby fizyczne do przeniesienia swoich działalności gospodarczych do Polski, w wyniku czego osoby te byłyby polskimi rezydentami podatkowymi (płaciłyby w Polsce podatki). Dla tych osób przewidziany jest tzw. podatek maksymalny, który ma wynosić 200.000 zł jeśli osoba ta zainwestuje w Polsce co najmniej 100.000 zł rocznie w działalność społeczną (nauka, kultura, sport, innowacje). Warto jednak wskazać, że podatek ten ma dotyczyć wyłącznie dochodu osiąganego za granicą, natomiast od dochodów osiąganych w Polsce, taki podatnik płaciłby podatki na standardowych zasadach obowiązujących w Polsce.

Program VOLUNTARY DISCLOSURE

Jest to program rekomendowany przez Bank Światowy i Międzynarodowy Fundusz Walutowy. W innych krajach, tj. Szwajcaria, Belgia, Norwegia, nazywany jest „ryczałtem przejściowym”.

Polega on na tym, że podatnik ujawnia fiskusowi stosowaną przez siebie ryzykowną praktykę podatkową, dzięki czemu nieujawniony dochód (lub kapitał) zostanie obciążony ryczałtowym podatkiem o niskiej stawce (na tę chwilę przewiduje się stawkę 8%). Zadeklarowany w ten sposób dochód będzie zwolniony z dodatkowego opodatkowania i z ewentualnych odsetek. Nie wiadomo natomiast, czy program ten obejmie również odpowiedzialność karną-skarbową. Z programu będzie można skorzystać tylko raz.

Wyłączone z tego projektu są przestępstwa i przestępstwa skarbowe. Ponadto ryzykowne praktyki obejmujące podatek VAT, bądź procedery w zakresie prania brudnych pieniędzy, również będą wyłączone z tego programu. Wynika to z faktu, że będzie on obejmował wyłącznie podatki dochodowe.

Społeczna odpowiedzialność biznesu, czyli CSR

Dzięki zachętom podatkowym, prowadzona przez firmy działalność sponsoringowa ma przynieść znaczne korzyści wszystkim mieszkańcom Polski. Ulga ta będzie przysługiwać każdemu polskiemu przedsiębiorcy (bez jakichkolwiek limitów). Ulga ma wynosić 150% kosztów uzyskania przychodów co do wydatków na ww. działalność społeczną, tj. współpraca z instytucjami kultury, klubami sportowymi czy uczelniami wyższymi.

Szerzej o programie repatriacji kapitału można przeczytać na oficjalnego stronie rządowej[1].

Warto śledzić nowe rozwiązania, gdyż zgodnie ze wszystkimi założeniami możemy spodziewać się pewnej rewolucji w podatkach dochodowych, zapewne z początkiem 2022 r.

 

[1] https://www.gov.pl/web/finanse/program-repatriacji-kapitalu-do-polski.