Aktualności

2021-05-16

Nowy Ład

Nowy (Polski) Ład – znamy szczegóły

Wojciech Niedźwiedzki

W dniu 15 maja 2021 r. odbyła się prezentacja tzw. Nowego (Polskiego) Ładu, tzn. programu społeczno-gospodarczego, który ma na celu przeciwdziałanie skutkom COVID-19.

Zapowiedziane zostały zmiany obejmujące m.in. wprowadzenie programów mieszkalnym, ulg prorodzinnych, preferencji dla rolników i wiele więcej, w tym zmiany w systemie podatkowym.

Przede wszystkim, mowa była o kompleksowych zmianach w tzw. klinie podatkowym w PIT – zwiększenie kwoty wolnej od podatku do 30 tysięcy złotych oraz podwyższenie drugiego progu podatkowego do 120 tysięcy złotych. Była również mowa o zmianach w systemie ubezpieczeń społecznych – opodatkowanie tzw. umów śmieciowych (możliwe wprowadzenie również tzw. jednolitego kontraktu pracowniczego) oraz uzależnienie składki zdrowotnej od dochodu w przypadku jednoosobowych działalności gospodarczych z jednoczesnym brakiem możliwości jej odliczenia od PIT.

Ponadto, z oficjalnej strony[1] wynika, że zmian będzie więcej, z podziałem na poszczególne grupy przedsiębiorców, w tym m.in.:

  1. Mali przedsiębiorcy:

ULGA NA PROTOTYPY – preferencja podatkowa obejmująca tworzenie prototypów.

ULGA KONSOLIDACYJNA – preferencja związana z procesami konsolidacyjnymi poprzez zastosowanie ulgi w podatku dochodowym od osób prawnych.

RYCZAŁT DLA PRZYCHODÓW ZAGRANICZNYCH – ulga dla tzw. nierezydentów, dotycząca dochodów zagranicznych (w przypadku przeniesienia rezydencji podatkowej do Polski).

PROGRAM POWROTU KAPITAŁU – program umożliwiający powrót do Polski z majątkiem i dochodami bez obaw o wszczęcie postępowań w sprawie unikania opodatkowania.

  1. Średni przedsiębiorcy:

ULGA NA AUTOMATYZACJĘ I ROBOTYZACJĘ PRODUKCJI – ulga zapowiadana już od kilkunastu miesięcy, dotycząca robotyzacji i automatyzacji procesów produkcyjnych.

PODATKOWE WSPARCIE EKSPANSJI ZAGRANICZNEJ – możliwość uwzględnienia w tzw. kosztach pośrednich wydatków zagranicznych.

ULGA NA IPO –preferencja podatkowa mająca na celu zmniejszenie kosztów wejścia na giełdę.

ESTOŃSKI CIT DLA WIĘKSZEJ LICZBY FIRM – planowane rozszerzenie katalogu podmiotów mogących skorzystać z tej ulgi.

  1. Duzi przedsiębiorcy:

CENTRUM OBSŁUGI PODATKOWEJ INWESTORA - w Ministerstwie Finansów powstanie specjalne biuro odpowiedzialne za kontakty z inwestorami strategicznymi.

UPROSZCZENIA W ZAKRESIE CEN TRANSFEROWYCH – zapowiedziane uproszczenia dla zagranicznych holdingów.

WSPARCIE ZATRUDNIENIA INNOWACYJNYCH PRACOWNIKÓW – możliwość odliczenia od podatku kosztów zatrudnianych naukowców.

GRUPY VAT - rozliczenia wewnątrz grup kapitałowych nie będą objęte podatkiem VAT.

* * *

Z pewnością warto śledzić te zapowiedzi. Warto wspomnieć, iż zmiany w PIT korzystne dla podatników mogą wejść w życie w trakcie roku kalendarzowego, podczas gdy tych niekorzystnych należy się spodziewać najwcześniej w styczniu 2022 r. 

Zapowiada się zatem intensywna jesień jeśli chodzi o proces legislacyjny w Polsce.

 

 

[1] http://polskilad.pis.org.pl/program/dobry-klimat-dla-firm