Aktualności

Wejście KSeF przesunięte na odległy termin

KSeF od 2026 roku!

 

Zespół CASP

 

Podczas ostatniej konferencji Ministerstwo Finansów poinformowało, że Krajowy System e-Faktur

(KSeF) ma wejść w życie dopiero w 2026 r.

W ocenie Ministerstwa Finansów, kolejne odroczenie wejścia w życie KSeF spowodowane jest

wnioskami z przeprowadzonego audytu, z których wynika, że system (architektura techniczna) nie

jest praktycznie w ogóle gotowy do wdrożenia KSeF.

W ślad za konferencją, został opublikowany projekt ustawy wdrażający KSeF do polskiego porządku

prawnego. Z projektem nowelizacji możecie Państwo zapoznać się tutaj -

https://legislacja.gov.pl/projekt/12384654/katalog/13056376#13056376.

Co prawda, w/w projekt zakłada tę samą datę wejścia w życie KSeF dla wszystkich podatników – 1

lutego 2026 r., natomiast podczas konferencji zostało zapowiedziane, że podatnicy, których roczne

obroty nie przekraczają 200 mln zł, będą stosowali KSeF od 1 kwietnia 2026 r. Doprecyzowanie tej

kwestii znajdzie się prawdopodobnie w odrębnej ustawie, która będzie regulowała także pozostałe

kwestie związane z wdrożeniem KSeF, w szczególności kwestie techniczne.

Resort finansów zapowiedział także szeroką akcję informacyjną o KSeF.

Projekt obecnie znajduje się na etapie Stałego Komitetu Rady Ministrów.