Aktualności

2021-06-19

Estoński CIT w ramach Polskiego Ładu

Estoński CIT – większa dostępność ryczałtu od dochodów

Wojciech Niedźwiedzki

Rząd rozpoczął udostępnianie projektów zmian w podatkach w ramach tzw. Polskiego Ładu. Na początek – rozszerzenie dostępności korzystania z ryczałtu od dochodów spółek, czyli tzw. estońskiego CIT.

Przede wszystkim od 2022 roku nie będzie to już „ryczałt od spółek kapitałowych”, lecz „ryczałt od spółek”, co wynika z faktu, że z estońskiego CIT będą mogły skorzystać nie tylko spółki z o.o. i spółki akcyjne, lecz również spółki osobowe będące podatnikami CIT, tj. spółki komandytowe i spółki komandytowo-akcyjne. Ponadto, zlikwidowany zostanie limit przychodów, który obecnie wynosi 100.000.000 zł. Tym samym, po spełnieniu pozostałych warunków, każda z ww. spółek będzie mogła skorzystać z ryczałtowego opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Dodatkowo nie będzie już konieczności ponoszenia określonych nakładów inwestycyjnych. Niemniej jednak, wielkość inwestycji będzie przekładać się na stawkę podatku – im większe nakłady, tym mniejszy ryczałt. Niezależnie od ww. nakładów, stawka podatku dla małych podatników będzie wynosić po zmianach 20% (a więc o 5% mniej niż obecnie).

Po wejściu w życie nowelizacji termin zapłaty podatku wynikającego z różnic przejściowych pomiędzy wynikiem podatkowym a bilansowym ma upływać dopiero po ostatnim roku opodatkowania estońskim CIT. Jeśli jednak podatnik będzie stosował ryczałt przez co najmniej cztery lata, wówczas od tzw. korekty na wejściu podatku nie zapłaci w ogóle.

Jeśli jednak jakiś podmiot postanowi przekształcić się w spółkę z o.o., sp.k., S.A. bądź SKA, wówczas podatek od przekształcenia nie będzie kalkulowany w oparciu o różnicę między wartością rynkową a podatkową wszystkich składników majątku, lecz w oparciu o składniki „przeszacowane” przy przekształceniu dla celów bilansowych (a więc od różnicy pomiędzy wartością przyjętą dla celów rachunkowych, a wartością podatkową). Przepis ten ma objąć również przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej np. w spółkę z o.o.

Ministerstwo Finansów liczy, iż po wejściu w życie zmian większa ilość podatników zdecyduje się na ryczałt od dochodów. Ze statystyk opublikowanych niedawno przez resort wynika, że od początku 2021 r. do połowy maja, z estońskiego CIT skorzystało ledwie 360 spółek. Zapowiadane zmiany zapewne rozszerzą krąg podatników, którzy zdecydują się na opodatkowanie ryczałtowe.