Aktualności

Propozycje zmian w TP

Polskie przepisy o cenach transferowych – garść aktualności

 

Agnieszka Iwańska ACCA

 

Opublikowany niedawno projekt nowelizacji ustawy[1]tzw. tarczy antycovidowej zakłada zmiany w polskich regulacjach podatkowych, w tym w przepisach z zakresu cen transferowych. Ponadto Ministerstwo Finansów zgłosiło w ostatnim czasie projekt zmian rozporządzeń w sprawie informacji TPR. W niniejszym wpisie przedstawiamy istotne aktualności, które pojawiły się w ostatnim czasie.

  1. Przedłużenie terminów dotyczących cen transferowych

Projekt zakłada wprowadzenie przedłużenia terminów na wypełnienie obowiązków z obszaru cen transferowych za 2021 r. Podobnie jak w poprzednim roku, terminy na złożenie oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych oraz formularza TP-R za 2020 rok zostały przedłużone:

– do dnia 30 września 2022 r.– dla podmiotów, których termin upływa w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 30 czerwca 2022 r.

– o 3 miesiące– dla podmiotów, których termin upływa w okresie od 1 lipca 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

Zgodnie z powyższym podatnicy, których rok obrotowy zakończył się 31 grudnia 2021 r., mają obowiązek złożyć formularz TP-R oraz oświadczenie o cenach transferowych do 31 grudnia 2022 r. (zamiast do 30 września 2022 r.). 

Równocześnie utrzymany został przedłużony termin na przygotowanie dokumentacji grupowej (Master File) - trzy miesiące od terminu na złożenie oświadczenia. Stąd dla podatników, którzy oświadczenie będą składali z końcem grudnia 2022 r., upłynie on z końcem marca 2023 r.

Projekt zmienionych przepisów zakłada także włączenie transakcji pomiędzy zakładami zagranicznymi lub pomiędzy zagranicznym zakładem a powiązanym podmiotem krajowym do możliwości wykorzystania zwolnienia ze sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych dla tzw. transakcji krajowych (pod warunkiem poniesienia przez podmiot powiązany straty podatkowej ze spadkiem co najmniej 50% przychodów za dany rok podatkowy).

Chociaż opisana nowelizacja jest na etapie projektu, można spodziewać się, że w finalnym brzmieniu nie będzie istotnych zmian, ponieważ proponowane przedłużenie terminów jest analogiczne do tego z ostatnich dwóch lat.

  1. Konsultacje projektów rozporządzeń w sprawie informacji TPR

Ministerstwo Finansów opublikowało projekty rozporządzeń w sprawie informacji TPR dla osób fizycznych i prawnych. Proponowane zmiany mają dostosować raportowanie TPR do regulacji wprowadzonych w obszarze cen transferowych w ramach Polskiego Ładu.

Zmiany te dotyczą między innymi następujących kwestii:

  • określenie treści oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych, które zawarte będzie w formularzu TPR,
  • określenie ograniczonego zakresu niektórych danych raportowanych w TPR dla (i) transakcji podlegających zwolnieniu ze sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych, (ii) tzw. transakcji rajowych lub (iii) realizowanych przez mikro- i małych przedsiębiorców,
  • określenie sposobu wykazywania w informacji TPR dodatkowych danych dla tzw. transakcji rajowych,
  • wprowadzenie nowych wskaźników finansowych raportowanych przez mikro- i małych przedsiębiorców,
  • dodanie nowego wskaźnika finansowego – udziału kosztów działalności operacyjnej z podmiotami powiązanymi w kosztach z działalności operacyjnej podmiotu dla wszystkich podatników, który będzie obowiązywał dla wszystkich podatników poza bankami, zakładami ubezpieczeń i zakładami reasekuracji.

Projekty Rozporządzeń będą miały zastosowanie do informacji TPR składanych za rok rozpoczynający się po 31 grudnia 2021 r. (w praktyce dla większości podatników za rok 2022).

W zakresie obowiązków za rok 2021 istotne jest, że regulacje wprowadzone wraz z Polskim Ładem zdejmują z podatników obowiązek sporządzania analiz cen transferowych dla tzw. transakcji rajowych oraz transakcji realizowanych przez mikro- i małych przedsiębiorców. Ustawodawca uwzględnił te zmiany w formularzu TPR składanym za 2021 r. bowiem zgodnie z projektami rozporządzeń formularz TPR za rok rozpoczynający się po 31 grudnia 2020 r. nie będzie wymagał wskazywania danych dotyczących analiz cen transferowych dla wymienionych transakcji, które nie mają obowiązku posiadania takich analiz.

Powyższe zmiany w rozporządzeniach są na etapie projektów i mogą ulec zmianie w związku z zakończonymi 6 maja 2022 r. konsultacjami publicznymi. 

 

Źródła: 

https://www.podatki.gov.pl/ceny-transferowe/wyjasnienia/przedluzenie-terminow-na-zlozenie-oswiadczenia-o-sporzadzeniu-dokumentacji-cen-transferowych-oraz-informacji-tpr-w-roku-2022/

 

https://www.podatki.gov.pl/ceny-transferowe/zmiany-w-prawie/konsultacje-projektow-rozporzadzen-w-sprawie-informacji-tpr/

 

[1] Druk nr 2138 - Rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową z dnia 4 kwietnia 2022 r.