Aktualności

2020-05-05

Orzeczenia ws MDR

Pojawiają się pierwsze orzeczenia sądów administracyjnych rozstrzygające odpowiedź na pytanie o to, czy przepisy dotyczące informacji o schematach podatkowych (rozdział 11a Działu III Ordynacji podatkowej; MDR) mogą być objęte wnioskiem o udzielenie interpretacji indywidualnej. W dotychczasowych interpretacjach Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej odmówił bowiem wszczęcia postępowania w takich sprawach, argumentując, że zagadnienie przedstawione we wnioskach nie dotyczy interpretacji przepisów prawa materialnego, rodzących zobowiązanie podatkowe. W związku z tym nie jest on uprawniony do wydania interpretacji.

Kształtujące się dopiero orzecznictwo sądów administracyjnych jest w tym zakresie niejednolite. Póki co nie wypowiedział się w tym zakresie NSA.

Pierwsze orzeczenia były niekorzystne dla podatników:

- wyrok WSA w Poznaniu z 5 grudnia 2019 r., sygn. akt I SA/Po 825/19;

- wyrok WSA w Opolu z 12 lutego 2020 r., sygn. akt I SA/Op 528/19.

Z kolei pozytywny dla podatników jest wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim z 8 kwietnia 2020 r., sygn. akt I SA/Go 61/20.

Sąd ten przedstawił m.in. następujące argumenty:

- rozdział pt. "Informacje o schematach podatkowych" został umieszczony w Dziale III O.p. "Zobowiązania podatkowe", czyli zawierającym przepisy formułujące normy o charakterze materialnoprawnym;

- sama treść obowiązków dotyczących informacji o schematach podatkowych posiada cechy materialnoprawne (przepisy te określają bowiem autonomiczne instytucje prawne o specyficznych cechach, których wystąpienie aktualizuje obowiązki po stronie podmiotów);

- niewywiązywanie się z obowiązku nałożonego przez ustawę jest objęcie sankcją karną na podstawie art. 80f § 3 k.k.s., nie zaś rygorem procesowym, bądź karą porządkową, co ma miejsce w przypadku naruszenia obowiązków procesowych;

- wydana interpretacja pełniłaby funkcję ochronną.

W najbliższym czasie należy spodziewać się kolejnych orzeczeń podejmujących tę problematykę.

 

dr Adam Olczyk

CASP