Aktualności

2020-01-23

Przełomowy wyrok NSA ws art. 15e CIT

Jeżeli nie ma wątpliwości, że koszty usług niematerialnych są niezbędne i bezpośrednio związane z wytworzeniem towarów lub świadczeniem usług na rzecz podmiotów powiązanych, to nie należy ograniczać możliwości odliczenia ich od przychodów – tak orzekł NSA w indywidualnej sprawie. 

Sąd wypowiedział się w zakresie wątpliwości interpretacyjnych dotyczących przepisu art. 15e ust. 11 pkt 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osob prawnych. Przepis ten stanowi o wyjątku od ograniczenia odliczalności kosztów, w sytuacji, gdy dotyczą usług, opłat i należności bezpośrednio związanych z wytworzeniem lub nabyciem przez podatnika towaru lub świadczeniem usługi.

W wyroku, Sąd zaprezentował wykładnię, która przeciwstawia się stanowisku prezentowanemu w interpretacjach indywidualnych przez Szefa KAS. Dotychczas bowiem, "bezpośredniość kosztów" dotyczyła wyłącznie tych kosztów, które można było bezpośrednio odnieść do ceny towarów sprzedawanych przez podatnika lub świadczonych przez niego usług. Prezentowane przez Szefa KAS stanowisko nie wynika jednak wprost z brzmienia wskazanego przepisu.