Aktualności

2020-07-07

Ilość informacji wymienionej w ramach CRS uległa podwojeniu w 2019 r. w stosunku do ubiegłego roku

30 czerwca, OECD ogłosiło dane dotyczące podwojenia ilości wymienionej informacji w celach ograniczenia erozji podatkowej w transakcjach zagranicznych (ang. offshore). Możliwość wymiany informacji w tym zakresie została zainicjowana przez Globalne Forum ds. Transparentności i Wymiany Informacji, której celem jest ograniczenie tajemnicy bankowej dla celów podatkowych.

W 2019 r., zgodnie z danymi podanymi przez OECD około 100 państw przeprowadziło procedury automatycznej wymiany informacji. W wyniku czego, administracje podatkowe uzyskały dostęp do danych z 84 mln rachunków finansowych utrzymywanych za granicą przez rezydentów danych państw. Na rachunkach tych znajdowały się aktywa o łącznej wartości około 10 bln Euro. Dane te wskazują na około dwukrotny wzrost ilości wymienionych informacji w stosunku do 2018 roku. Wtedy wymieniono informację dotyczącą 47 milionów rachunków finansowych, na których znajdowały się aktywa o wartości około 5 bln Euro. 

Wzrost ten podyktowany jest wzrostem ilości państw, które w 2019 r. uzyskały informacje o swoich rezydentach, jak i szerszego zakresu wymienianej informacji. Przewiduje się, że w kolejnych latach ilość ta będzie wzrastała, albowiem coraz więcej państw jest zainteresowanych wdrożeniem standardu CRS.

Wprowadzenie standardu automatycznego raportowania (ang. common reporting standard) zobowiązuje państwa do wymiany informacji o rachunkach finansowych nierezydentów, pozyskanych od krajowych instytucji finansowych. Wymiana taka dokonywana jest automatycznie w okresach corocznych. OECD podkreśla znaczenie tej wymiany dla podnoszenia skuteczności przeciwdziałania erozji podatkowej, zwłaszcza w kontekście kryzysu wywołanego Covid-19. Utrzymywanie rachunków zagranicznych jest postrzegane często jako ucieczka przed opodatkowaniem i dlatego zwiększenie transparentności w tym zakresie jest uznawane jako skuteczne narzędzie przeciwdziałąjące erozji podatkowej (dotyczącej dochodów nigdzie nieopodatkowanych). Zgodnie z danymi OECD, zwiększenie transparentności w tym zakresie doprowadziło do likwidacji w latach 2008-2019 około 24% depozytów bankowych posiadanych przez nierezydentów w zagranicznych bankach na łączną kwotę 410 mld USD. Przyjmuje się, że w związku z wymianą informacji trwającą od 2009r. administracje podatkowe odzyskały około 100 mld Euro niezapłaconego podatku.

 

W Polsce, ostania odsłona standardu CRS dotyczy implementacji dyrektywy 2014/107/UE, ustawą z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami. Nowe obowiązki weszły w życie od 1 maja 2017 r.

Polskie Ministerstwo Finansów nie publikuje dokładnych informacji dotyczących ilości przekazywanych ani uzyskanych informacji oraz kwoty aktywów na rachunkach objętych wymianą. Brak również informacji o ewentualnym wzroście wpływów podatkowych na skutek identyfikacji nieopodatkowanych dochodów w ramach CRS.

Na stronach internetowych Ministerstwa Finansów dostępne są formularze dla instytucji finansowych oraz instrukcje dotyczące raportowania.

https://www.podatki.gov.pl/podatkowa-wspolpraca-miedzynarodowa/automatyczna-wymiana-informacji-podatkowych/crs/

Źródło: https://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/

Dr Monika Laskowska

CASP