Aktualności

2021-05-31

Ostrzeżenie podatkowe

Ostrzeżenie podatkowe - komunikat do podmiotów wykonujących działalność w zakresie pośrednictwa przy przewozie osób

Klaudia Zawada

SKN Doradztwa Podatkowego SGH

20 maja 2021 r. Ministerstwo Finansów opublikowało ostrzeżenia podatkowe skierowane do podmiotów zajmujących się pośrednictwem przy przewozie osób. 

W komunikacie odwołano się do ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (w wersji obowiązującej od 1 stycznia 2020 r.), zgodnie z którą usługi pośrednictwa mogą być realizowane wyłącznie przez podmioty zarejestrowane w KRS lub posiadające wpis w CEIDG, co ma m.in. zagwarantować wywiązanie się przez te podmioty z nałożonych na nie obowiązków podatkowych.

Przywołano również regulacje ustawy o VAT oraz orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE, dotyczące nadużycia prawa w VAT. Ministerstwo Finansów zwróciło uwagę, że za tego rodzaju czynności może zostać uznane dokonywanie podziału usługi pośrednictwa w przewozie osób przy udziale międzynarodowych struktur w celu ominięcia krajowych obowiązków na gruncie regulacji podatkowych. Zgodnie z informacją resortu, w przypadku stwierdzenia nadużycia prawa – zgodnie z odpowiednimi przepisami – transakcje zostaną przekształcone w taki sposób, aby otrzymać stan, który miałby miejsce, gdyby do owego nadużycia prawa nie doszło.