Aktualności

2021-07-12

G20 poparło minimalne opodatkowanie holdingów

Poparcie G20 dla nowego reżimu międzynarodowego opodatkowania

dr Artur Bogucki 

Globalny konsensus w kwestii minimalnego opodatkowania holdingów międzynarodowych nabrał tempa 10.07.2021 r., gdy w Wenecji na zjeździe G20 przedstawiciele największych gospodarek i banków centralnych na świecie opowiedzieli się przyjęciem nowego reżimu międzynarodowego opodatkowania, do którego przystąpiły kraje G7 na zjeździe OECD w Paryżu. Takie stanowisko ewidentnie ma na celu wywołać nacisk na mniejsze, jeszcze niezdecydowane państwa OECD. Uczestnicy spodziewają się, że pozostające wątpliwości uda się rozstrzygnąć do następnego zjazdu państw G20 w październiku 2021 r.

Według OECD, przyjęte rozwiązanie podatkowe ma na celu wprowadzenie stabilnego i bardziej sprawiedliwego ze względu na konkurencję podatkową reżimu międzynarodowego prawa podatkowego. Proponowana regulacja jest długo oczekiwanym wprowadzeniem prawa podatkowego w XXI wiek. Stanowcze stanowisko w tej sprawie zajęła Sekretarz Skarbu Stanów Zjednoczonych Janet Yellen, która stwierdziła, że państwa G20 postarają się nakłonić największe niezdecydowane państwa, jak Irlandia i Węgry, jednakże zaznaczyła, że nieprzystąpienie do umowy przez te państwa nie spowoduje nieprzyjęcia nowego rozwiązania podatkowego. 

Wprowadzany podatek miałby ustanawiać 15% minimalną stawkę opodatkowania podmiotów, których przychód wynosi co najmniej 750 mln euro, a w przypadku holdingów, których przychody przekraczają 20 miliardów euro, podatek ma być pobierany w państwie gdzie generują one przychody, a nie jak poprzednio w państwie rezydencji podatkowej. Proponowane rozwiązanie miałoby zgodnie z szacunkami OECD generować wpływy podatkowe w wysokości do 167 miliardów dolarów. 

Po wyrażonej zgodzie przez państwa G20, na następnym spotkaniu będą uzgadniane szczegóły umowy w kwestii alokacji wpływów podatkowych między państwa.

Należy podkreślić, że nie wszystkie jurysdykcje podatkowe znane z niskich stawek opodatkowania wstrzymują się od przystąpienia do porozumienia, jak Szwajcaria czy Bahamy, które już podpisały porozumienie, jednakże Barbados, Estonia, Nigeria, Kenia, Sri Lanka, Irlandia i Węgry są państwami stojącymi w opozycji do proponowanych rozwiązań. Uwzględniając Peru, które po ustanowieniu nowego rządu dołączyło niedawno do porozumienia, do umowy przystąpiły 132 państwa (stan na 11.07.2021 r.). 

Planowane wejście w życie umowy miałoby nastąpić w 2023 r., jednakże zanim tak się stanie, potrzebne jest rozwiązanie kilku kluczowych technicznych punktów spornych, do których zalicza się między innymi wyłączenie z zakresu regulacji: sektora finansowego, usług dostawczych, czy sektora wydobywczego. 

Wprowadzenie nowego reżimu międzynarodowego prawa podatkowego spowoduje stopniowe odejście od krajowych regulacji dotyczących tzw. „podatków cyfrowych”, które były reakcją na postępującą cyfryzację światowej gospodarki. Tempo odchodzenia od tych regulacji będzie uzależnione od tego, jak szybko i w jaki sposób Kongres Stanów Zjednoczonych implementuje proponowane zmiany.