Aktualności

Zbiór dobrych praktyk

Wpływ COVID-19 na TP – zbiór dobrych praktyk od Ministerstwa Finansów

Paulina Karniej-Kmita

W dniu 16 grudnia 2021 r. na stronie internetowej Ministerstwa Finansów został opublikowany dokument zatytułowany „Wpływ COVID-19 na ceny transferowe. Zbiór dobrych praktyk” opracowany przez Ministerstwo Finansów.

Celem publikacji dokumentu jest przybliżenie podatnikom i przedstawicielom organów podatkowych dobrych praktyk w zakresie ustalania i weryfikacji cen transferowych w kontekście panującej pandemii COVID-19. Dobre praktyki powinny stanowić wzorzec rekomendowanego przez Ministerstwo Finansów podejścia do przedstawionej w dokumencie problematyki. 

Dokument odnosi się do zjawisk i zagadnień nadzwyczajnych w obszarze cen transferowych, które pojawiły się w związku z trwającą od 2020 r. pandemią COVID-19. Dobre praktyki przedstawione w dokumencie mają stanowić wsparcie dla podatników i przedstawicieli organów podatkowych w zakresie tego, w jaki sposób powinna być stosowana zasada ceny rynkowej (arm’s length) w nadzwyczajnych pandemicznych okolicznościach, które mogły i mogą mieć wpływ na globalne łańcuchy dostaw, w tym także na transakcje między podmiotami powiązanymi.

Dokument przedstawia rekomendacje przede wszystkim w następujących aspektach: 

  • analiza wpływu COVID-19 na podatnika i transakcje kontrolowane, 
  • praktyczne aspekty przygotowania analiz porównawczych za okres obejmujący pandemię COVID-19 w kontekście konieczności aktualizacji analiz, braku zewnętrznych danych porównawczych, wykorzystania wewnętrznych danych porównawczych, doboru kryteriów sporządzania analizy porównawczej (np. wykorzystanie danych wieloletnich czy odrzucanie podmiotów ze stratą),
  • ujęcia pod kątem cen transferowych alokacji kosztów nadzwyczajnych związanych z wystąpieniem COVID-19 pomiędzy powiązane strony transakcji,
  • rozpoznania rządowego wsparcia antykryzysowego na gruncie cen transferowych,
  • przygotowania dokumentacji cen transferowych za okres obejmujący pandemię COVID-19,
  • wpływu COVID-19 na zawarte i negocjowane uprzednie porozumienia cenowe (APA),
  • możliwości dokonania korekty cen transferowych w rozumieniu art. 11e Ustawy o CIT (art. 23q Ustawy o PIT) na potrzeby korygowania skutków pandemii.

Dokument nie odnosi się i nie analizuje konkretnych i specyficznych przypadków jednostkowych, zaś wyznacza uniwersalne wskazówki w zakresie rozwiązania potencjalnych problemów, niezależnie od branży czy profilu funkcjonalnego uczestnika transakcji, do której stosuje się przepisy o cenach transferowych z ustaw o podatkach dochodowych. 

Sformułowany przez Ministerstwo Finansów zbiór dobrych praktyk odwołuje się w treści do rekomendacji przedstawionych przez OECD w zakresie stosowania i weryfikacji cen transferowych w okresie objętym pandemią w dokumencie „Guidance on the transfer pricing implications of the COVID-19 pandemic” opublikowanym 18 grudnia 2020 r. W dokumencie „Wpływ COVID-19 na ceny transferowe. Zbiór dobrych praktyk” Ministerstwo Finansów wskazuje wprost, iż mimo, że wytyczne OECD[1]nie stanowią źródła w Polsce to są istotną wskazówką wspomagającą proces wykładni norm zawartych w przepisach o cenach transferowych i należy je również stosować w takim charakterze w okresie COVID-19.

Pełna treść dokumentu dostępna jest na stronie internetowej Ministerstwa Finansów, link: https://www.podatki.gov.pl/ceny-transferowe/wyjasnienia/publikacja-dokumentu-wplyw-covid-19-na-ceny-transferowe-zbior-dobrych-praktyk/

[1] OECD (2017), OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations 2017, https://www.oecd.org/tax/transfer-pricing/oecd-transfer-pricing-guidelines-for-multinational-enterprises-and-tax-administrations-20769717.htmuzupełnione o OECD (2020), Guidance on the transfer pricing implications of the COVID-19 pandemic, https://www.oecd.org/tax/transfer-pricing/guidance-on-the-transfer-pricing-implications-of-the-covid-19-pandemic.htm