Aktualności

2020-02-16

Nowy Raport OECD ws cen transferowych dla transakcji finansowych

Na stronie OECD opublikowano raport: Transfer Pricing Guidance on Financial Transactions: Inclusive Framework on BEPS: Actions 4, 8-10.

Publikacja raportu ma ogromne znaczenie, ponieważ po raz pierwszy wytyczne OECD w sprawie cen transferowych zawierają instrukcje odnoszące się konkretnie do transakcji finansowych.

Wytyczne OECD od wielu lat wyznaczają kierunek w zakresie podejścia do realizacji zasady ceny rynkowej (ang. _arm’s length_) w transakcjach między podmiotami powiązanymi zarówno dla podatników, jak i administracji państwowych. Opublikowane wytyczne mają również przyczynić się do wypracowania spójnego podejścia w interpretacji zasady ceny rynkowej w przypadku transakcji finansowych oraz pomóc unikać sporów dotyczących cen transferowych i podwójnego opodatkowania.

Link do raportu: http://www.oecd.org/tax/beps/transfer-pricing-guidance-on-financial-transactions-inclusive-framework-on-beps-actions-4-8-10.htm

Autor: Paulina Karniej-Kmita