Aktualności

2020-05-18

Konsultacje podatkowe w sprawie projektu wyjaśnień dot. informacji o cenach transferowych TPR

W dniu 5 maja 2020 r. na stronie Ministerstwa Finansów opublikowano komunikat o otwarciu konsultacji podatkowych w sprawie projektu wyjaśnień dot. informacji o cenach transferowych TPR-C i TPR-P.

Obowiązujące od 1 stycznia 2019 r. przepisy z zakresu cen transferowych wprowadziły obowiązek składania przez podmioty powiązane informacji o cenach transferowych na podstawie art. 11t ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (TPR-C) oraz art. 23zf ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (TPR-P).

Zgodnie z zawiadomieniem o rozpoczęciu konsultacji, ze względu na pojawiające się wątpliwości dot. sposobu wypełniania tych formularzy przygotowano projekt dokumentu „Pytania i odpowiedzi dotyczące informacji TPR-C i TPR-P za 2019 r.”. Celem konsultacji jest uzyskanie opinii podatników w zakresie poprawności merytorycznej i logicznej tego dokumentu.

Uwagi, komentarze i propozycje do projektu wyjaśnień należy przesyłać w wersji elektronicznej do 22 maja 2020 r.

Link: https://www.gov.pl/web/finanse/konsultacje-podatkowe---wyjasnienia-w-sprawie-dotyczace-informacji-tpr-c-i-tpr-p-za-2019-r-formularzy-inte?fbclid=IwAR0O1JpabaQgdURzDHeQDxA3pahMN7K0950fhw9gfi5eqXAAR7-AeZf1hlE

Paulina Karniej-Kmita