Aktualności

2021-05-09

ICAP

Polska dołącza do Międzynarodowego Programu Zapewnienia Zgodności (ICAP – OECD).

Wojciech Niedźwiedzki

International Compliance Assurance Programme (ICAP, tłumacz. Międzynarodowy Program Zapewnienia Zgodności) jest dobrowolnym programem oceny zapewnienia i ryzyka mającym na celu ułatwienie otwartego i opartego na współpracy wielostronnego zaangażowania pomiędzy koncernami międzynarodowymi, które chcą aktywnie i transparentnie współpracować, a administracjami podatkowymi w jurysdykcjach, w których koncerny te prowadzą działalność. Program ten działa w ramach Forum Administracji Podatkowych (The Forum on Tax Administration – FTA), funkcjonującym w ramach OECD.

ICAP jest efektem dialogu pomiędzy koncernami międzynarodowymi, a wieloma administracjami podatkowymi i wspiera ogólnoświatową, podatkową transparentność poprzez wykorzystywanie trójstopniowej dokumentacji cen transferowych (dokumentacji lokalnej, dokumentacji grupowej, jak również raportowania Country-by-Country). Program ten zapewnia szybszą, bardziej transparentną i skuteczną formę compliance podatkowego. Celem ICAP jest m.in. zmniejszenie liczby sporów wymagających rozstrzygnięcia w ramach procedury wzajemnego porozumiewania się (Mutual Agreement Proceedings ­- MAP).

Opublikowany został podręcznik, który zawiera szczegółowe informacje temat procesu ICAP, odzwierciedlające doświadczenia i informacje zwrotne od administracji podatkowych i koncernów międzynarodowych, które uczestniczyły w dwóch pilotażach programu, rozpoczynających się w 2018 i 2019 r.[1].

Corocznie możliwe jest składanie wniosków (do końca marca oraz do końca września każdego roku). Tym samym koncerny międzynarodowe, które chcą omówić ewentualny udział w programie ICAP, powinny skontaktować się z administracją podatkową właściwą według siedziby jednostki dominującej w grupie, przed kolejnym terminem składania wniosków, tj. 30 września 2021 r.

Warto śledzić dalszy rozwój tego programu, gdyż z czasem będzie miał on coraz większy wpływ na czasochłonność oraz efektywność procedur wzajemnego porozumiewania się (MAP), jak również na informacje wykazywane w raportach Country-by-Country. W ostatnim czasie pojawił się również szczegółowy raport zawierający podsumowanie wszystkich informacji przekazywanych w CbC[2]. To również stanowić może ciekawy punkt widzenia globalnej gospodarki i działalności koncernów międzynarodowych, jeszcze przed pandemicznym okresem (podsumowanie informacji składanych za 2018/ 2019 r.).

 

 

[1] https://www.oecd.org/tax/forum-on-tax-administration/publications-and-products/international-compliance-assurance-programme-handbook-for-tax-administrations-and-mne-groups.htm.

[2] https://news.bloombergtax.com/daily-tax-report/irs-releases-country-by-country-filings-insights-on-tax-havens-effective-tax-rate