Aktualności

Opublikowano statystyki APA za I kwartał 2022

Nowe statystyki APA 

Paulina Karniej-Kmita 

W czerwcu 2022 r. na stronie internetowej Ministerstwa Finansów zostały zamieszczone zaktualizowane statystyki dotyczące uprzednich porozumień cenowych zawieranych przez Szefa KAS z podatnikami. Opublikowany dokument przedstawia dane aktualne na dzień 31 marca 2022 r.

Uprzednie porozumienie cenowe (ang. advance pricing arrangement, „APA”) stanowi rodzaj umowy zawieranej między podatnikiem a organem podatkowym, w której organ uznaje, że cena transferowa transakcji kontrolowanej będącej przedmiotem decyzji została ustalona na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane. Dla podatników APA może stanowić efektywne narzędzie ograniczenia ryzyka nieprawidłowego ustalania cen transferowych oraz zakwestionowania sposobu ich ustalania przez organy podatkowe.

Z danych opublikowanych przez Ministerstwo Finansów wynika, że w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 marca 2022 r. zawartych zostało 14 nowych porozumień APA, z czego wszystkie stanowiły jednostronne uprzednie porozumienia cenowe, tj. zawarte między polskim podatnikiem a Szefem KAS (bez udziału zagranicznego organu podatkowego właściwego dla drugiej strony transakcji –podmiotu powiązanego z podatnikiem).

Na dzień 31 marca 2022 r. liczba postępowań w toku o wydanie APA ogółem wzrosła o 5 – z 394 na koniec 2021 r. do 399 na koniec marca 2022 r., z czego liczba jednostronnych postępowań spadła o 9 (z 357 na koniec 2021 r. do 348 na koniec marca 2022 r.), zaś liczba dwustronnych postępowań w toku wzrosła o 14 (z 36 na koniec 2021 r. do 50 na koniec marca 2022 r.). Trend ten może oznaczać wzrost zainteresowania dwustronnymi postępowaniami o wydanie APA w ostatnich miesiącach. 

Biorąc pod uwagę dane z dłuższego okresu, od końca września 2021 r. liczba postępowań o dwustronne APA systematycznie rośnie (z 29 postępowań w toku na 30 września 2021 r. do 50 na koniec marca 2022 r.), zaś przez te 6 miesięcy nie została wydana żadna decyzja w sprawie dwustronnego APA. W analizowanym okresie liczba wielostronnych postępowań APA w toku nie zmieniła się (tylko jedno takie postepowanie jest procedowane). Wolniejsze postępy administracji Szefa KAS w zakresie rozpatrywania wniosków o dwu- i wielostronne APA mogą wynikać z wyższego stopnia skomplikowania i czasochłonności tego typu postępowań, gdyż wymagają one ustaleń z zagranicznymi organami podatkowymi właściwymi w zakresie APA.

Dane opublikowane przez Ministerstwo Finansów przedstawiają również metody weryfikacji cen transferowych występujące w zawartych uprzednich porozumień cenowych. Z tych danych wynika, że najczęściej uzgadnianą przez Szefa KAS z podatnikami metodą weryfikacji cen transferowych w transakcjach będących przedmiotem APA jest metoda marży transakcyjnej netto – metoda ta pojawiła się aż w 12 z 14 nowych porozumień APA zawartych w pierwszym kwartale 2022 r.

 

Źródło: https://www.podatki.gov.pl/ceny-transferowe/procedury-map-i-apa-statystyki/uprzednie-porozumienia-cenowe-apa/statystyki/