Aktualności

2020-03-23

Tarcza antykryzysowa

Rząd przedstawił projekt specustawy z dnia 21 marca 2020 r.

Projekt zawiera propozycje rozwiązań tarczy antykryzysowej. W zakresie podatków, projekt zawiera następujące propozycje:

 • możliwość zawieszenia kontroli podatkowych, postępowań podatkowych, kontroli celno- skarbowych na czas obowiązywania stanu epidemicznego (art. 1 dot. art. 15zzh)
 • zaniechanie poboru opłaty prolongacyjnej (art. 1 dot. art. 15y)
 • ulga z tytułu darowizn przekazanych na walkę z koronawirusem (art. 3 dot. art. 52m oraz art. 4 dot. art.38h, art. 11 dot. art. 57b)
 • możliwość wstrzymania administracyjnego postępowania egzekucyjnego należności pieniężnych (art. 1 dot. art. 15zzi)
 • możliwość wstecznego rozliczania strat podatkowych za 2020 r. w pit i cit poprzez korektę zeznania za 2019 r. (art. 3 ustawy dot. art. 52k oraz art. 4 dot. art. 38f)
 • przesunięcie terminu do zapłacenia podatku od przychodów z budynków (art. 4 dot. art.38i)
 • wyłączenie stosowania regulacji w podatkach dochodowych dotyczących tzw. złych długów (art. 4 dot. art. 38j oraz art. 11 dot. 57c)
 • możliwość rezygnacji z uproszczonych zaliczek w 2020 r. i obliczanie zaliczek miesięcznych od bieżących dochodów (art. 3 dot. art. 52q oraz art. 4 dot. art. 38k)
 • przedłużenie terminu do złożenia zeznania cit-8 dla organizacji pozarządowych
 • wydłużenie terminu na przekazanie przez płatników zaliczek na podatek od wynagrodzeń pobranych za marzec i kwiecień (art. 3 dot. 52n)
 • odroczenie do 1 lipca 2020 r. obowiązku składania nowych jpk_vat z deklaracją dla dużych podatników
 • wydłużenie terminu na złożenie informacji o cenach transferowych (tp-r) (art. 1 dot. art. 31zb)
 • odroczenie do 13 lipca 2020 r. zgłoszeń do centralnego rejestru beneficjenta rzeczywistego (CRBR)
 • możliwość wprowadzenia przez gminy zwolnień z podatku od nieruchomości (art. 1 dot. art. 15p)
 • możliwość wprowadzenia przez gminy przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości (art. 1 dot. art. 15p)
 • czasowe zwolnienie z pcc umów pożyczek dla przedsiębiorców, których płynność uległa pogorszeniu (art. 1 dot. art. 15q)
 • zawieszenie podatku od sprzedaży detalicznej
 • wydłużenie terminu wydawania interpretacji indywidualnej o 3 miesiące, a w formie rozporządzenia o dalsze okresy (art. 1 dot. art. 31g)
 • zawieszenie terminów dla schematów podatkowych innych niż transgraniczne (art. 1 dot. art. 31za)

 

Pomimo rozbudowanej treści, projekt nie zawiera większości postulatów przedstawionych przez organizacje przedsiębiorców.

Podatnicy w sprawach dotyczących umorzenia zaległości, odroczenia terminu płatności podatku lub rozłożenia go na raty, odroczenia lub rozłożenia na raty zaległości będą zmuszeni do korzysta z obowiązujących przepisów i wnioskować indywidualnie o takie rozstrzygnięcia powołując się na ważny interes podatnika. Warto zauważyć, że w wielu państwach przesunięcie terminu zapłaty podatku zostało uregulowane ustawami antykryzysowymi i przyznawane automatycznie bez konieczności składania dodatkowych wniosków.

Autor: dr Monika Laskowska