Aktualności

OECD opublikowało Wytyczne ws cen transferowych

Nowe Wytyczne OECD z zakresu cen transferowych

 

Paulina Karniej-Kmita 

 

20 stycznia 2022 r. OECD opublikowała nowe wydanie Wytycznych OECD z zakresu cen transferowych dla przedsiębiorstw multinarodowych i administracji podatkowych (dalej jako: Wytyczne OECD) - OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations (January 2022).

 

Wytyczne OECD zawierają wskazówki dotyczące stosowania zasady ceny rynkowej (ang. arm’s length principle), która stanowi międzynarodowy standard w zakresie wyceny dla celów podatku dochodowego transakcji między podmiotami powiązanymi. Mimo, że Wytyczne OECD nie stanowią źródła prawa powszechnie obowiązującego w Polsce, zarówno podatnicy, jak i administracja podatkowa traktują te wytyczne jako zbiór dobrych praktyk oraz punkt odniesienia służący do wyboru właściwego kierunku interpretacyjnego norm prawnych z zakresu cen transferowych.

 

Nowa wersja aktualizuje poprzednie wydanie Wytycznych OECD z 2017 r. poprzez włączenie do ich treści kilku zbiorów rekomendacji opublikowanych przez OECD w ostatnich latach, które były dedykowane konkretnym obszarom z zakresu cen transferowych. Tym samym, najnowsza edycja Wytycznych OECD łączy w jedną publikację zmiany w Wytycznych OECD z 2017 r. wynikające z:

 

  • raportu Revised Guidance on the Transactional Profit Split Method opublikowanego przez OECD z 2018 r., uzupełniającego wskazówki zawarte w Wytycznych OECD z 2017 r. w zakresie tego, w jakich okolicznościach metoda podziału zysku jest właściwą do zastosowania metodą weryfikacji cen transferowych (w aktualnej wersji Wytycznych OECD rekomendacje dot. metody podziału zysku zastąpiły wytyczne zawarte w Rozdziale II, Części III, sekcji C „Transactional profit split method“ (paragrafy 2.114-2.151) z poprzedniej wersji Wytycznych OECD z 2017 r. oraz Załączniki II i III do Rozdziału II);
  • raportu Guidance for Tax Administrations on the Application of the Approach to Hard-to-Value Intangibles z 2018 r. przedstawiającego rekomendowane podejście do stosowania zasady ceny rynkowej do transakcji obejmujących trudne do wyceny wartości niematerialne (w aktualnej wersji Wytycznych OECD te rekomendacje są uwzlędnione w Załączniku II do Rozdziału VI („Special Considerations for Intangibles“));
  • raportu Transfer Pricing Guidance on Financial Transactions z 2020 r. zawierającego pierwsze szczegółowe wytyczne OECD skoncentrowane na aspektach cen transferowych w transakcjach finansowych (w aktualnej wersji Wytycznych OECD te rekomendacje są uwzlędnione w nowej sekcji D.1.2.2 Rozdziału I („The Arm’s Length Principle“) oraz w nowym Rozdziale X („Transfer Pricing Aspects of Financial Transactions“).

 

 

Pełna wersja Wytycznych OECD w wersji z 2020 r. jest dostępna pod następującym linkiem (dostęp: 24.01.2022): https://www.oecd.org/tax/transfer-pricing/oecd-transfer-pricing-guidelines-for-multinational-enterprises-and-tax-administrations-20769717.htm