Indeksy CASP

Podatek należny CIT do PKB - porównanie Polski i innych państw

W latach 2012-2018, dynamika wpływów z CIT względem PKB jest nieznaczna. W 2016 r. i 2017 r. wzrosła zaledwie o niecałe 0,1pp, a w 2018 r. o 0,2 pp w skali rok do roku.