Blog podatkowy

Struktura wpływów budżetowych z CIT

Przemysław Demczyszak

W opracowaniu przedstawiono analizy wpływów do budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego zapłaconego przez dużych podatników. Analizy przeprowadzono na podstawie opublikowanego przez Ministerstwo Finansów zestawienia indywidualnych podatników CIT w Polsce za 2019 rok.

Opracowanie zawiera omówienie wpływów pod kątem wybranych dziedzin działalności podatników ze szczególnym naciskiem na segment ubezpieczeń oraz segment leasingu. Ponadto, zbadano wpływy podatkowe pod kątem wybranych form prawnych oraz przedstawiono stan instytucji podatkowych grup kapitałowych.

W ostatniej części, przeanalizowano korzystanie z ulgi typu IP BOX oraz zestawienie wpływów podatkowych spółek technologicznych. 

Zapraszamy do zapoznania się z opracowaniem klikając w link: 

>>Struktura wpływów podatkowych<<